Onroerendezaakbelasting (OZB)

Als u eigenaar bent van een gebouw, betaalt u onroerendezaakbelasting. Als u gebruiker (huurder) bent van bijvoorbeeld een bedrijfspand, ook. U vindt uw onroerendezaakbelasting op uw aangiftebiljet ‘Gemeentelijke belastingen’.

Online opvragen

Kosten (2022)

Onroerendezaakbelasting bedraagt een percentage van de WOZ-waarde.

  • Woning (eigenaar): 0,1133% van de WOZ-waarde
  • Niet-woning (eigenaar): 0,3072% van de WOZ-waarde
  • Niet-woning (gebruiker): 0,2239% van de WOZ-waarde

Veelgestelde vragen

Wat is een niet-woning?

Een bedrijfspand, school, gymzaal, ziekenhuis, kerk of ander ‘onroerend goed’ waarin u niet woont.

Wie betaalt deze belasting: de huurder of verhuurder?

Onroerendezaakbelasting bestaat uit een gebruikersdeel (gebruikersbelasting) en eigenaarsdeel (eigenarenbelasting). Eigenaren betalen altijd onroerendezaakbelasting. Bij gebruikers hangt het af van de situatie wie betaalt.

  • Huurt u een woning? Dan betaalt de verhuurder (eigenaar). De verhuurder mag dit bedrag niet doorbelasten aan de huurder.
  • Huurt u een ‘niet-woning’ zoals een bedrijfspand? Dan betaalt u als huurder (gebruiker) 0,2239% van de WOZ-waarde van het gebouw.
Wat is de WOZ-waarde van mijn huis?

U vraagt uw WOZ-waarde op via WOZ-waardeloket.

Betaal ik per maand of per jaar?

Onroerendezaakbelasting is een onderdeel van uw jaarlijkse gemeentelijke belastingen.
•    U betaalt uw gemeentelijke belastingen in 1 keer.
•    Of in 10 termijnen via automatische incasso.

Kunt u uw gemeentelijke belastingen niet betalen? 
•    Dan kunt u kwijtschelding aanvragen.
•    Of online een betalingsregeling treffen. Bent u ondernemer? Stuur dan een e-mail naar teambelastingen@woerden.nl.

Kan ik onroerendezaakbelasting terugvragen?

Bij verkoop (eigenaar)
Niet via de gemeente. Als u op 1 januari in het Kadaster bekend bent als eigenaar, dan betaalt u onroerendezaakbelasting over dat hele jaar. 

Verkoopt u uw koopwoning of ‘niet-woning’ bijvoorbeeld in juni van dat jaar? Dan berekent uw notaris de rest van het jaar door aan de nieuwe eigenaar.

Bij verhuizing (gebruiker)
Huurt u een woning?
Dan betaalt u geen onroerendezaakbelasting. Als u de huur opzegt, dan kunt u dus geen onroerendezaakbelasting terugvragen.

Huurt u een ‘niet-woning’ én verhuist u naar een andere gemeente?
U ontvangt een brief nadat u zich inschrijft bij uw nieuwe gemeente. Hierin staat welk bedrag u terugkrijgt (of moet betalen). Dit proces regelt de gemeente voor u. U hoeft zelf niets te doen.

Huurt u een ‘niet-woning’ én verhuist u binnen de gemeente Woerden?
Dan blijft uw onroerendezaakbelasting dit jaar hetzelfde. We berekenen uw nieuwe onroerendezaakbelasting jaarlijks en kijken dan naar uw situatie op 1 januari volgend jaar (peildatum).

Moet ik onroerendezaakbelasting betalen voor mijn nieuwbouwwoning in aanbouw?

Ja. U betaalt onroerendezaakbelasting vanaf het moment dat u de grond van de nieuwbouwwoning heeft gekocht.

Ik kan niet inloggen met DigiD. Wat nu?

Krijgt u een foutmelding bij het inloggen?
Bel naar de gemeente: 14-0348. Dan kijkt een medewerker met u mee.

Heeft u geen DigiD?
Dan moet u eerst DigiD aanvragen.