Bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen

Als u het oneens bent met uw gemeentelijke belastingen of WOZ-waarde, kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaarschrift online indienen met DigiD of schriftelijk versturen naar de gemeente.

Bel eerst met de gemeente via 14 0348. Onze medewerkers kunnen uw vragen beantwoorden. Bezwaar is dan misschien niet nodig.

Online indienen 

Voorwaarden

 • U maakt bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet (dagtekening).

Procedure

Online bezwaar maken

 1. U maakt bezwaar via de knop ‘Online indienen’.
 2. U krijgt voor het einde van het kalenderjaar bericht.

Schriftelijk bezwaar maken

 1. U stuurt uw bezwaarschrift naar dit postadres:

Gemeente Woerden
t.a.v. Heffingsambtenaar
Postbus 45
3440 AA Woerden

 1. U krijgt voor het einde van het kalenderjaar bericht.

Wat moet u in uw bezwaarschrift vermelden?

 • uw naam, adres en telefoonnummer
 • het nummer van de belastingaanslag (biljetnummer)
 • de reden(en) waarom u het oneens bent met uw aanslag
 • uw handtekening
 • een machtiging (als iemand anders bezwaar voor u indient)

Veelgestelde vragen

Mag ik later betalen als ik bezwaar indien?

U moet uw belastingaanslag nog steeds op tijd betalen als u een bezwaarschrift indient. Als u uitstel van de betaling wilt, dan moet u dit in uw bezwaarschrift aanvragen. U krijgt dan alleen uitstel voor de belasting waar u bezwaar tegen maakt.

Kan ik bezwaar maken tegen de belastingtarieven?

U kunt geen bezwaar maken tegen de tarieven. De belastingtarieven worden door de gemeenteraad vastgesteld in de verordeningen.

‘WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!’

U heeft deze slogan vast wel eens gelezen. Diverse bureaus en makelaars maken gratis bezwaar voor u. Het klinkt mooi, maar hoe zit het nu precies? 

 1. Het bureau dient namens u bezwaar in. 
 2. Als uw bezwaar gegrond is, moet de gemeente een vergoeding aan het bureau betalen. Dat is wettelijk verplicht. Hiervoor zijn vaste bedragen vastgesteld in de wet. De gemiddelde kosten zijn € 804 per bezwaarschrift. 
 3. Bij het berekenen van de tarieven voor de onroerendezaakbelasting (ozb) houdt de gemeente rekening met alle kosten. Dus ook met betaalde vergoedingen aan bureaus. Daardoor betalen uiteindelijk alle inwoners mee aan deze ‘gratis’ bureaus.

De gemeente probeert de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Wij hebben er geen belang bij om de WOZ-waarde te hoog of te laag vast te stellen. Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Bel ons dan eerst op 14 0348. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, passen we deze graag voor u aan. Helemaal gratis!

Ik kan niet inloggen met DigiD. Wat nu?

Krijgt u een foutmelding bij het inloggen?  
Bel naar de gemeente: 14-0348. Dan kijkt een medewerker met u mee.  

Heeft u geen DigiD?  
Dan moet u eerst DigiD aanvragen.