Gemeentebelasting betalen

Op uw jaarlijkse aanslagbiljet ziet u een overzicht van alle gemeentelijke belastingen die u dat jaar betaalt. U betaalt uw belastingaanslag in 10 termijnen of in 1 keer.

In 10 termijnen betalen (automatische incasso)

Machtig de gemeente voor een doorlopende automatische incasso. U machtigt de gemeente online via het Belastingloket of u scant de QR-code op het aanslagbiljet. Heeft u vorig jaar per automatische incasso betaald, dan loopt deze automatisch door. Dit staat op het aanslagbiljet vermeld.

In 1 keer betalen

  • Betaal via iDEAL met de QR-code die op uw belastingaanslag staat.
  • Ontvangt u de belastingaanslag digitaal via Mijn Overheid? Dan kunt u de aanslag eenvoudig online betalen via een betaalverzoek (iDEAL).
  • Maak het hele bedrag over naar rekeningnummer NL92BNGH0285180347 ten name van Gemeente Woerden. Vermeld altijd het aanslagnummer van de aanslag bij uw betaling.

Kunt u niet betalen? 

Neem bij twijfel altijd contact met ons op. Samen zoeken we naar een passende oplossing. Bel ons op telefoonnummer 14 0348 of stuur een e-mail naar teambelastingen@woerden.nl.

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er als ik niet op tijd betaal?

Kunt u de aanslag niet betalen? Neem dan gelijk contact met ons op. We bekijken dan samen met u hoe we dat kunnen oplossen.

Als u niet op tijd betaalt kunnen we u dwingen om te betalen door onder andere: 

  • aanmaningen
  • dwangbevelen
  • uiteindelijk beslagleggen op inkomen of bezittingen

Let op: we vragen hiervoor extra kosten. Deze kosten zijn wettelijk vastgelegd. 

Ik kan niet inloggen met DigiD. Wat nu?

Krijgt u een foutmelding bij het inloggen?  
Bel naar de gemeente: 14-0348. Dan kijkt een medewerker met u mee.  

Heeft u geen DigiD?  
Dan moet u eerst DigiD aanvragen.