Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als u weinig of geen inkomen heeft, kunt u online kwijtschelding aanvragen voor afvalstoffenheffing, onroerendezaakbelasting (OZB) en rioolheffing. Of het aanvraagformulier invullen en naar de gemeente opsturen.

Online aanvragen Formulier downloaden

Voorwaarden

U kunt geen kwijtschelding of vrijstelling krijgen:

  • als uit uw inkomen blijkt dat u de belastingen kunt betalen
  • als u overwaarde heeft op uw koopwoning
  • als u een eigen vermogen heeft in de vorm van spaargeld of aandelen
  • als u een voertuig heeft dat meer waard is dan € 2.269
  • voor hondenbelasting

Bij het beoordelen van uw inkomen letten we op de ‘kostendelersnorm’: het totale inkomen van uw huishouding. Dit betekent: hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw huis wonen, hoe lager uw kwijtschelding is.

Procedure

  1. U vraagt online kwijtschelding aan. Of u vult het aanvraagformulier in en stuurt het op naar de gemeente. Doe dit binnen 3 maanden na de datum op uw aanslagbiljet.
  2. U ontvangt een brief met het besluit binnen 20 weken.

Veelgestelde vragen

Kan ik kwijtschelding aanvragen met terugwerkende kracht?

Ja. U kunt gemeentelijke belastingen terugvragen tot maximaal 3 maanden na betaling.

Ik kan niet inloggen met DigiD. Wat nu?

Krijgt u een foutmelding bij het inloggen?
Bel naar de gemeente: 14-0348. Dan kijkt een medewerker met u mee.

Heeft u geen DigiD?
Dan moet u eerst DigiD aanvragen.