Asielzoekerscentrum (azc)

De gemeente Woerden is vanwege de Spreidingswet verplicht om 337 asielzoekers op te vangen. De gemeente wil bovendien iedereen die dat nodig heeft hulp en een thuis bieden. Daarom helpen we mee aan de landelijke opvangcrisis.

Waarom komt er misschien een asielzoekerscentrum (AZC) in Woerden?

Door het hoge aantal asielzoekers in Nederland zijn er maatregelen nodig. Om de opvang voor asielzoekers beter te regelen is er de Spreidingswet. Het doel van deze wet is om voldoende opvangplekken te creëren. Daarnaast moeten asielzoekers gelijker worden verdeeld over provincies en gemeenten. Het aantal asielzoekers dat per gemeente wordt opgevangen is landelijk bepaald. Voor Woerden is dit aantal 337 asielzoekers.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor deze opvang. Het COA wil onderzoeken of de Bleek 1 geschikt is als asielzoekerscentrum voor 15 jaar. Op 18 april 2024 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het onderzoek.

Onderzoek asielopvang de Bleek 1 in Woerden

Op dit moment onderzoekt het COA of de Bleek 1 geschikt is voor asielopvang voor een langere tijd. Als uit onderzoek blijkt dat de Bleek 1 geschikt is voor asielopvang voor 15 jaar, start de verbouwing. De verwachting is dat het AZC niet eerder klaar is dan 2027.

Meer informatie

Wij vinden het belangrijk u over dit proces te informeren. Daarnaast kunt u meepraten en meedenken. Op Denkmee Woerden vindt u meer informatie. Ook kunt u zich aanmelden voor de klankbordgroep en vindt u hier een lijst met vragen en antwoorden.