Gemeentegrond kopen

Als uw tuin grenst aan gemeentegrond én de functie ‘snippergroen’ heeft, kunt u een aanvraag doen om deze grond kopen. U doet hiervoor schriftelijk een aanvraag.

Voorwaarden

 • De grond die u wilt kopen heeft de functie ‘snippergroen’.
 • Uw tuin grenst aan de grond die u wilt kopen.
 • U laat op eigen kosten de kabels en leidingen omleggen (als die in de grond zitten).

Procedure

 1. U dient uw aanvraag per post of per e-mail in. Stuur een e-mail naar Manon Schutte via gemeentehuis@woerden.nl.
 2. De gemeente controleert de functie van de gemeentegrond en beoordeelt uw aanvraag.
 3. Als de grond de juiste functie heeft neemt de gemeente contact met u op over de vervolgstappen.

Wat heeft u nodig bij het aanvragen?

 • Een plattegrond van de strook gemeentegrond die u wilt kopen.
 • Uw naam, adres en e-mailadres.

Kosten

€ 192 per m² (prijspeil 2024)

U betaalt daarnaast overdrachtsbelasting, notariskosten, kadastrale kosten én eventueel kosten voor het verleggen van kabels en leidingen

Veelgestelde vragen

Wanneer valt een stuk gemeentegrond onder ‘snippergroen’?

De gemeente heeft al het openbaar groen een functie gegeven.

 • Hoofdgroen: deze grond is niet te koop en niet in gebruik te geven.
 • Buurtgroen: deze grond is niet te koop. Onder voorwaarden is deze grond wel in gebruik te geven.
 • Snippergroen: deze grond komt in aanmerking voor verkoop.

De gemeente gebruikt de voorwaarden uit de beslisboom snippergroen om te bepalen of een strook gemeentegrond snippergroen is. De functie van gemeentegrond is vastgelegd in het Groenblauw Omgevingsplan 2014 – 2023.