Subsidie Basisfinanciering bewonersinitiatieven

Bent u een bestaand bewonersinitiatief met een netwerk in gemeente Woerden? En houdt u zich actief bezig met energietransitie in gemeente Woerden? U kunt subsidie krijgen voor:

 • activiteiten gericht op het vergroten van het bewustzijn en de kennis over de energietransitie;
 • het adviseren, begeleiden en/of informeren van inwoners over het energiezuinig en aardgasvrij maken van panden, en
 • het adviseren, begeleiden en/of informeren van inwoners om duurzame energieopwekking beschikbaar te maken voor inwoners en ondernemers in gemeente Woerden.

Formulier downloaden

Voorwaarden

 • Uw bewonersinitiatief is minimaal 2 jaar actief.
 • Uw bewonersinitiatief heeft een aantoonbaar netwerk, verbinding en kennis over de verhoudingen en omstandigheden in de gemeente, wijk, dorp of buurt.
 • Uw bewonersinitiatief levert een actieve bijdrage aan de opgave om Woerden aardgasvrij(ready) te maken of aan de realisatie van de productie van duurzame energie, zoals wind- en zonne-energie.
 • U doet uw aanvraag voor een bewonersinitiatief: lokale energiecoöperatie, stichting of vereniging zonder winstoogmerk die zich bezighoudt met de energietransitie in de gemeente Woerden.
 • (Commerciële) bedrijven en sportverenigingen zijn uitgesloten van deze subsidieregeling.
 • Uw aanvraag voldoet aan alle voorwaarden in de Subsidieregeling Basisfinanciering bewonersinitiatieven energietransitie Woerden.

Procedure

 • U vraagt uw subsidie online aan.
 • Uw aanvraag wordt beoordeeld op 6 criteria en moet aan een minimale puntenscore voldoen.
 • U hoort binnen 8 weken of u subsidie krijgt.

Wat heeft u nodig bij het aanvragen?

 • Schermafbeelding van uw bankrekening.
 • Projectplan of activiteitenplan.
 • Kosteninschatting (inclusief offertes) voor uw initiatief.
 • Kopie uittreksel van de Kamer van Koophandel.
 • Argumentatie waarin u duidelijk maakt dat u als bewonersinitiatief een aantoonbaar netwerk heeft en een actieve bijdrage levert in de energietransitie in gemeente Woerden.

Let op: de gemeente behandelt aanvragen totdat het budget op is. Het budget voor 2024 is € 50.000.

Subsidie

Maximaal € 25.000 per aanvraag.