Subsidie voor algemene voorzieningen sociaal domein

U biedt door activiteiten of diensten een algemene voorziening aan inwoners van de gemeente Woerden aan. Draagt u hiermee bij aan de opgaven en doelen uit de Maatschappelijke Agenda 2023-2027? Dan kunt u hiervoor een subsidie krijgen. 

Subsidies tot € 10.000 vraagt u aan via het aanvraagformulier. Voor subsidie vanaf € 10.000 gebruikt u de checklist. U vraagt uw subsidie aan per post of per e-mail. 

Gaat het om een dienst voor een multifunctioneel centra? Dan vraagt u subsidie aan via de subsidieregeling Woerden.

Formulier downloaden Checklist downloaden

Voorwaarden

Procedure

  • U vult het aanvraagformulier (tot € 10.000) volledig in of stelt een subsidieaanvraag op aan de hand van de checklist (vanaf € 10.000).
  • U dient uw subsidieaanvraag schriftelijk of per (beveiligde) mail in via gemeentehuis@woerden.nl.
  • U ontvangt een ontvangstbevestiging als we uw aanvraag goed hebben ontvangen.
  • De gemeente stuurt het besluit per post of e-mail.

U ontvangt bericht als de gemeente uw aanvraag in behandeling neemt. De gemeente kan om aanvullende informatie vragen.

Vragen?

Mail naar gemeentehuis@woerden.nl of bel naar 14 0348 als u vragen heeft over uw subsidieaanvraag.