Gaswinning in Papekop

Onder de polders Barwoutswaarder, Rietveld, Diemerbroek en de wijk Molenvliet ligt een gasveld van ongeveer 63 km2. Dit is gasveld Papekop. Het Canadese bedrijf Vermilion Energy is eigenaar van dit gasveld en wil hier gas winnen. De gemeenten Woerden, Oudewater en Bodegraven-Reeuwijk zijn hier tegen.

Wat doet gemeente Woerden?

Gemeente Woerden bereidt zich voor om de gaswinning tegen te gaan. Dit doen we samen met de andere gemeenten en met juristen. Ook zijn we in gesprek met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). We volgen alles wat Vermilion doet. Als het zin heeft, vechten we de stappen die zij zet aan. We verwachten niet dat er voor 2027 gas kan worden gewonnen.

Waarom kan Vermilion nu geen gas winnen?

Vermilion kan nog niet beginnen met de gaswinning. Vermilion moet eerst: 

  • een nieuw plan indienen hoe ze gas wil winnen;
  • een nieuwe winningsvergunning aanvragen. De vorige vergunning is niet meer geldig;
  • een omgevingsvergunning aanvragen. Hierin staat toestemming om in de omgeving aan het werk te gaan;
  • een Milieueffectrapportage (MER) maken. Hierin staat wat de gevolgen voor het milieu en de omgeving zijn.

Wat is het plan van Vermilion?

Vermilion wil graag zo snel mogelijk gas winnen. Om dit te bereiken heeft Vermilion stappen gezet:

  • Vermilion heeft aan het ministerie EZK gevraagd om de vergunning te verlenen. Het ministerie bekijkt of dit belangrijk is voor heel Nederland. Dit wordt een rijksbelang genoemd. Als dat zo is, kan het minister de vergunning verlenen. De minister moet hier nog een besluit over nemen. 
  • Vermilion wil een gaspijpleiding aanleggen. Dit heeft ze aan de Gasunie gevraagd. Vermilion wil deze leiding aan laten sluiten op de pijpleiding voor gas aan de overkant van de A12. Dit is een pijpleiding die naar Rijnenburg bij Utrecht loopt. Door deze pijpleiding gaat alleen industriegas. Ook voor de aanleg van een nieuwe gaspijpleiding moet de minister toestemming geven.   

Voorgeschiedenis 

In 1986 was het gasveld van de Nederlandse Aardgas Maatschappij (NAM). Het gasveld is nu al jaren van Vermilion. De NAM heeft al eens een proefboring bij Papekop gedaan. Ook toen waren we tegen de gaswinning. Net als de andere gemeenten en stichting ‘Laat Woerden Niet Zakken’. Zie: Laat Woerden Niet Zakken

We hebben ons met andere gemeenten en provincies tot nu toe succesvol verzet tegen een opsporingsvergunning. Met zo'n vergunning mag Vermilion ook op andere plekken in de regio naar gas gaan zoeken. 

Kaart

Op deze kaart zie je waar het gasveld ligt.

Beschrijving locatie

Het gasveld ligt ten noorden van de kern Papekop (gemeente Oudewater). Dit loopt via de polder Diemerbroek (gemeente Bodegraven Reeuwwijk). Dit loopt onder de A12 in noordelijke richting naar Woerden, onder de wijk Molenvliet en de polders Barwoutswaarder en Rietveld en eindigt ten zuiden van Zegveld (gemeente Woerden).