CO2-Prestatieladder

De gemeente Woerden wil minder koolstofdioxide (CO2) uitstoten, gebouwen energieneutraal maken en meer duurzame energie opwekken. Gemeente Woerden gebruikt hiervoor de CO2-Prestatieladder. Dat is een systeem om de CO2-uitstoot te volgen en verlagen.

In 2022 is er 8% minder CO2 uitgestoten dan in het jaar 2021 en heeft gemeente Woerden het certificaat voor niveau 3 op de Prestatieladder behaald. In 2022 heeft de gemeente Woerden (inclusief verbonden partij Ferm Werk) 936 ton CO2 uitgestoten. Hiermee hebben we ons CO2-voetafdruk in 2022 weten te verkleinen. Dit kunnen we verdelen in:

 • 818 ton CO2 door eigen gas- en brandstofverbruik
 • 98 ton CO2 door elektriciteitsverbruik Ferm Werk
 • 20 ton CO2 door zakelijk vervoer

Jaarlijks bekijkt een controleur of we onze reductiemaatregelen hebben uitgevoerd en of we dat doen volgens de eisen van de prestatieladder.

Certificaat niveau 3

De gemeente is door een onafhankelijke instantie beoordeeld. Op 6 juni 2023 behaalden we het certificaat niveau 3. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie en activiteiten. Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van het verminderen van de uitstoot bij bijvoorbeeld leveranciers en samenwerkingspartners.

Doelen

De gemeente Woerden wil in 2026 in totaal 27% minder CO2 uitstoten dan in 2021. Dit halen we door:

 • 32% minder uitstoot door eigen gebruik van brandstof en gas
 • 6% minder uitstoot door elektriciteitsgebruik Ferm Werk
 • 10% minder door minder zakelijk vervoer van het personeel

Wat is de CO2-Prestatieladder?

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) heeft eisen voor hoe een organisatie de CO2-uitstoot meet en vermindert. Dit systeem heet de CO2-Prestatieladder. De eisen gaan over de CO2-uitstoot van:

 • gemeentegebouwen (vastgoed)
 • het wagenpark en machines
 • openbare verlichting
 • gemeentelijke huisvesting

De gemeente Woerden wil aan deze eisen voldoen en wil een certificaat voor trede 3 op de prestatieladder halen.

CO2-uitstoot per jaar

De gemeente heeft het eigen gas-, brandstof- en energieverbruik omgerekend naar CO2-uitstoot. Zo weten we waar nog het meeste kunnen verbeteren. De gemeente berekent de CO2-uitstoot elk half jaar. In 2021 heeft de gemeente (en Ferm Werk) 967 ton CO2 uitgestoten. De jaarlijkse uitstoot van de gemeentelijke organisatie is hetzelfde als:

 • De uitstoot van 199 huishoudens in 1 jaar
 • 525 keer een retourvlucht voor 1 persoon naar New York
 • 125 keer met de auto om de aarde rijden

Het gemeentehuis is al sinds 2019 energieneutraal, maar toch willen wij ook hier energie besparen. We hebben daarom bijvoorbeeld de verwarming een graad lager ingesteld.

Wat doet de gemeente om voor 2026 minder CO2 uit te stoten?

 • Onze gemeentegebouwen (gemeentelijk vastgoed) gaan in stappen van het gas af. En we kijken of we meer energie kunnen opwekken met zonnepanelen. Bij de gymlokalen gebruik we nu geen gas meer en er liggen zonnepanelen op de meeste daken van deze gebouwen. We werken momenteel hard om de volgende gebouwen te verduurzamen. Ook willen we de verwarming in de gemeentegebouwen een graad lager zetten. Met deze maatregelen hopen wij tot 2026 18% minder CO2 uit te stoten.
 • We zoeken naar manieren om de CO2-uitstoot en energiegebruik van dienstreizen en woon-werkverkeer te verlagen. Bijvoorbeeld door het aanbieden van de cursus 'Het nieuwe rijden' aan medewerkers die veel rijden. In deze cursus leren medewerkers een zuinige rijstijl aan. Daardoor besparen zij brandstof en elektriciteit tijdens het rijden. Hiermee kunnen we 1% van de totale CO2-uitstoot verminderen.
 • We onderzoeken hoe we groene brandstoffen kunnen gebruiken in plaats van benzine en diesel. En kijken we naar andere aanpassingen in wagens die nu in gebruik zijn. Ook stimuleren wij het personeel om meer te fietsen en het openbaar vervoer te gebruiken in plaats van de auto. Deze maatregelen kunnen samen zorgen voor 4% vermindering in de totale CO2-uitstoot.
 • Naast het verminderen van CO2-uitstoot kijken wij ook naar energiebesparing. Zo gaan we in gemeentegebouwen oude verlichting vervangen voor LED-verlichting. Dit kan ongeveer 2% van het totale elektriciteitsverbruik verminderen.

Als gemeente doen wij mee in meerdere initiatieven om informatie uit te wisselen en zodat in samenwerking met anderen nieuwe ideeën en ontwikkelingen op het gebied van CO2-vermindering tot stand kunnen komen. Zie Participatie sector- en keteninitiatieven (pdf) om te zien waar de gemeente Woerden aan deelneemt.

Documenten