Publicaties

 • Begroting

  U leest hier meer over de begrotingen.

 • Bestuursakkoord (2022 - 2026)

  U leest hier het bestuursakkoord voor 2022 tot 2026 van de fracties CDA Woerden, Lijst Van der Does, Progressief Woerden en ChristenUnie-SGP.

 • Collegewerkprogramma 2023-2026

  pdf, 1MB

  U leest hier het Collegewerkprogramma Oudewater 2023-2026.

 • Collegebesluiten

  U leest hier de collegebesluiten.

 • Gemeentegids

  De gemeentegids bevat adressen en telefoonnummers van sportverenigingen, zorgorganisaties, jeugdorganisaties en scholen in Woerden.

 • Verordeningen

  U leest hier over de verordeningen met betrekking tot gemeente Woerden.

 • Raadsvergadering

  Op gemeenteraad.woerden.nl kunt u alle vergaderingen van de bestuursorganen van de gemeente Woerden bekijken.

 • Bekendmakingen

  Op officielebekendmakingen.nl vindt u de officiële publicaties van de gemeente Woerden.

 • Bestemmingsplannen

  U leest hier hoe u bestemmingsplannen opvraagt én op welke momenten in de Wro-procedure u feedback hierop kunt geven.