Gemeente Woerden zoekt nieuwe burgemeester

Op 1 maart 2025 stopt Victor Molkenboer als burgemeester. De gemeenteraad van Woerden zoekt daarom naar een nieuwe burgemeester. De gemeenteraad doet dit niet alleen. U kunt aangeven wat u belangrijk vindt in een nieuwe burgemeester.

Vragenlijst

Via de online vragenlijst kunt u aangeven wat u belangrijk voor de nieuwe burgemeester.

Vul de vragenlijst in

  • U kunt de vragenlijst invullen tot en met 28 augustus 2024.
  • Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 3 minuten.
  • Uw antwoorden zijn anoniem.

De antwoorden op de vragenlijst worden gebruikt in de profielschets voor de nieuwe burgemeester van de gemeente Woerden.

Profielschets

In een profielschets staan de eisen die aan de nieuwe burgemeester worden gesteld. Maar ook de wensen en de verwachtingen waaraan de nieuwe burgemeester moet voldoen.

Het vinden van een nieuwe burgemeester is een taak van de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt hiervoor een functieprofiel op, met daarin de gewenste kwaliteiten en capaciteiten die de nieuwe burgemeester moet hebben. De gemeenteraad doet dit niet alleen, maar samen met u als inwoner, ondernemer of maatschappelijk partner. U kunt aangeven wat voor u belangrijk is in een nieuwe burgemeester. Uw antwoorden uit de vragenlijst worden gebruikt bij het opstellen van het profiel.

Profielschets klaar en dan?

  • De gemeenteraad overhandigt op dinsdag 24 september 2024 de profielschets aan de commissaris van de Koning tijdens een openbare raadvergadering.
  • De vacature voor de nieuwe burgemeester wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Iedereen mag op deze functie solliciteren.

Wie kiest de nieuwe burgemeester?

Voor het zoeken van een nieuwe burgemeester stelt de gemeenteraad een vertrouwenscommissie in. In de gemeente Woerden bestaat de vertrouwenscommisie uit alle fractievoorzitters uit de gemeenteraad. Deze vertrouwenscommissie hoort van de commissaris van de Koning wie de sollicitanten zijn.

Vervolgens bepaalt de vertrouwenscommissie met welke kandidaten zij een gesprek wil voeren. De vertrouwenscommissie legt uiteindelijk 2 kandidaten voor aan de gehele gemeenteraad. De hele raad kiest dan de nieuwe burgemeester. In de loop van februari 2025 is duidelijk wie de nieuwe burgemeester van de gemeente Woerden wordt.