Gemeenteraad

U leest hier wat de functie van de gemeenteraad is, wie de raadsleden zijn en wanneer de raadsvergaderingen plaatsvinden.

Functie

De gemeenteraad bepaalt het beleid van Woerden en controleert (namens de inwoners) of het college van burgemeester en wethouders dit beleid goed uitvoert. 

Leden

Elke 4 jaar kiezen de inwoners van Woerden nieuwe raadsleden. De gemeente heeft momenteel 31 raadsleden. Op de website van de gemeenteraad ziet u wie deze raadsleden zijn.

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op donderdagavond. Eens in de maand neemt de raad besluiten over het beleid van de gemeente. Op andere donderdagavonden kan de raad deze besluiten voorbereiden. Dan is er bijvoorbeeld ruimte om vragen te stellen aan de wethouders en met elkaar in debat te gaan. Alle raadsvergaderingen zijn openbaar te bezoeken en live te volgen op de website van de gemeenteraad. 

Contact