Wethouder Roy Luca

Roy Luca is wethouder namens Lijst van der Does. In zijn takenpakket zit onder andere beheer van de openbare ruimte en milieu.

Portefeuille 

 • Beheer openbare ruimte
 • Water en waterketen
 • Monumenten en archeologie
 • Regionale samenwerking
 • Milieu (ODRU en NME)
 • Bodem
 • Natuur
 • Vastgoed, grondbeleid en grondbedrijf
 • Verkeer en mobiliteit
 • Begraven en begraafplaatsen
 • Parkeren
 • Landelijk gebied/plattelandsagenda Woerden en kernen (in samenwerking met wethouder Mariëtte Pennarts)

Roy Luca is 2e logoburgemeester en wijkwethouder van Molenvliet en Schilderskwartier.

Nevenfuncties in verband met het wethouderschap

 • lid Samenwerking Alphen, Gouda en Woerden, onbezoldigd
 • lid bestuur Stichting Oud Hollandse Waterlinie, onbezoldigd
 • lid Algemeen bestuur Omgevingsdienst Regio Utrecht, onbezoldigd
 • lid Algemene Ledenvergadering Coöperatie Parkeerservice U.A., onbezoldigd
 • lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders N.V. Vitens, onbezoldigd
 • lid bestuur Water Innovatie Netwerk, Winnet, onbezoldigd
 • lid Bestuurlijke kerngroep Platform Slappe Bodem, onbezoldigd
 • lid U10 Bestuurstafel Duurzame bereikbaarheid, onbezoldigd
 • lid U10 Bestuurstafel groen en landschap, onbezoldigd

Nevenfuncties los van het wethouderschap

 • U26 Gemeenten, onbezoldigd
 • OPNL, Bestuur en Bestuur wetenschappelijk bureau, bezoldigd
 • Kozinez B.V., eigenaar (in opheffing)
 • LuBe Groep B.V., eigenaar (in opheffing)
 • Kozines B.V., eigenaar (in opheffing)