Wethouder Mariëtte Pennarts-Pouw

Mariëtte Pennarts-Pouw zit als onafhankelijk wethouder in het college. In haar takenpakket zit onder andere volksgezondheid en participatie.

Hier ga ik voor

"Ik maak me zorgen over hoe het gaat met onze wereld. Met het klimaat bijvoorbeeld. Maar ook als het gaat om het vertrouwen dat inwoners hebben in de overheid. Of eigenlijk het gebrek daaraan. Als wethouder kan ik daar iets aan veranderen. Ik wil echt dat we het beter gaan doen. Voor onze inwoners en samen met hen.

Inwoners zijn voor veel dingen afhankelijk van de gemeente. Ze moeten erop kunnen rekenen dat de gemeente de dingen goed voor hen regelt. Want het zal je maar overkomen. Dat er iets in je leven gebeurt waardoor je het even niet meer zelf kunt oplossen en je afhankelijk bent van de overheid. De gemeente handelt altijd met de beste bedoelingen, maar inwoners zien dat niet altijd terug. Ik voel de verantwoordelijkheid om het beter te doen. Als gemeente zijn we er voor onze inwoners en we moeten ervoor zorgen dat inwoners ook echt voelen dat dat zo is.

Ik wil graag horen hoe inwoners over de gemeente denken. Wat gaat goed? Wat moet beter? Hoe ervaren zij onze service? Dat gaan we onderzoeken. Ook kijken we hoe we ervoor kunnen zorgen dat inwoners hun zaken met de gemeente makkelijker kunnen regelen. En zorgen we ervoor dat we ze niet van het kastje naar de muur sturen als ze een goed idee of een leuk initiatief hebben. Inwoners die extra zorg of hulp nodig hebben, moeten erop kunnen rekenen dat we dat goed regelen. Daarom maken we afspraken met alle betrokken maatschappelijke organisaties. We zien erop toe dat zij de afspraken nakomen en checken bij inwoners of zij tevreden zijn.” 

Portefeuille

 • Coördinatie Sociaal Domein
 • Wmo en Welzijn
 • Volksgezondheid (inclusief de GGD)
 • Inwonersparticipatie en gebiedsgericht werken (inclusief dorps- en wijkagenda’s)
 • Dienstverlening
 • Bedrijfsvoering (ICT, P&O, Archief)
 • Samenwerking Woerden en Oudewater
 • Toerisme en recreatie
 • Coördinator Landelijk gebied/plattelandsagenda (regionaal/provinciaal)

Project

 • Harmelerwaard

Mariëtte Pennarts-Pouw is 3e locoburgemeester, dorpswethouder van Harmelen en wijkwethouder van Bloemen- en Bomenkwartier.

Nevenfuncties in verband met het wethouderschap

 • lid Algemeen bestuur GGD regio Utrecht, onbezoldigd
 • lid Dagelijks Bestuur GGD regio Utrecht, onbezoldigd
 • lid U10 Bestuurstafel gezonde en inclusieve regio, onbezoldigd    
 • lid Algemeen bestuur Recreatieschap Stichtse Groenlanden, onbezoldigd
 • lid Dagelijks Bestuur Recreatieschap Stichtse Groenlanden, onbezoldigd
 • lid Gebiedscommissie Utrecht-West, onbezoldigd

Nevenfuncties los van het wethouderschap

 • lid Kwaliteitscommissie Waddenfonds, bezoldigd
 • lid Bezwaarcommissie Fonds Podiumkunsten, bezoldigd
 • onafhankelijk voorzitter Voion, bezoldigd
 • lid bestuur Stichting Stadskasteel Oudaen, onbezoldigd
 • voorzitter Raad van Toezicht Montfoort S.V. ’19, onbezoldigd