Wethouder Mariëtte Pennarts-Pouw

Mariëtte Pennarts-Pouw zit als onafhankelijk wethouder in het college. In haar takenpakket zit onder andere volksgezondheid en participatie.

Hier ga ik voor

"Wat ik aan Woerden mooi vind is de combinatie van een pittige, stevige gemeente, maar met een schaal waarin je elkaar nog kunt kennen. Waar je als bestuurder kunt weten voor wie je het doet en ook echt het gesprek kunt hebben met mensen. Er kan hier iets in Woerden. Dat spreekt mij aan, want ik ben een bestuurder die graag iets voor elkaar krijgt. Maar het is wel op een manier, denk ik, dat je het echt samen kan doen.

Waar ik mij echt op verheug is dat ik bestuur op de wat kortere termijn. Dat is anders dan toen ik gedeputeerde was. Je ziet dus echt de gevolgen van de besluiten die je neemt. Ook kijk ik uit naar het directe contact met mensen.

Hoe we het in Woerden samen met de inwoners doen, daar is echt een ambitie over uitgesproken. Ik voel me verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat die ambitie over de volle breedte tot uitvoer komt."

Portefeuille

 • Coördinatie Sociaal Domein
 • Wmo en Welzijn
 • Volksgezondheid (inclusief de GGD)
 • Inwonersparticipatie en gebiedsgericht werken (inclusief dorps- en wijkagenda’s)
 • Dienstverlening
 • Bedrijfsvoering (ICT, P&O, Archief)
 • Samenwerking Woerden en Oudewater
 • Toerisme en recreatie

Project

 • Harmelerwaard

Mariëtte Pennarts-Pouw is 3e locoburgemeester, dorpswethouder van Harmelen en wijkwethouder van Bloemen- en Bomenkwartier.

Nevenfuncties in verband met het wethouderschap

 • lid Algemeen bestuur GGD regio Utrecht, onbezoldigd
 • lid U10 Bestuurstafel gezonde en inclusieve regio, onbezoldigd    

Nevenfuncties los van het wethouderschap

 • lid Kwaliteitscommissie Waddenfonds, bezoldigd
 • lid Bezwaarcommissie Fonds Podiumkunsten, bezoldigd
 • onafhankelijk voorzitter Voion, bezoldigd
 • lid bestuur Stichting Stadskasteel Oudaen, onbezoldigd
 • voorzitter Raad van Toezicht Montfoort S.V. ’19, onbezoldigd