Wethouder Jelmer Vierstra

Jelmer Vierstra is wethouder namens Progressief Woerden. Hij is onder andere wethouder van financiën en duurzaamheid, klimaat en energietransitie.

Hier ga ik voor

"Ik geloof dat we geluk hebben dat we in een land leven waarin we in een democratie geboren zijn. Dat we met alle inwoners van Woerden, vertegenwoordigd door de 31 leden van de gemeenteraad, mogen besluiten wat we met de openbare ruimte en met ons geld doen. Je ziet ook dat als je het gesprek met de inwoners niet goed organiseert, dat heel veel onvrede kan opleveren. Ik mag zo meteen windmolens gaan bouwen. Dat is een onderwerp waar de meningen heel erg over verschillen. Maar dat proces wil ik in elk geval zorgvuldig doen. Zodat inwoners straks kunnen zeggen: Ik ben het er misschien wel of niet mee eens, maar we hebben dit wel democratisch zuiver gedaan."

Portefeuille

 • Duurzaamheid, klimaat, energietransitie en gaswinning
 • Circulaire economie en afval (AVU)
 • Financiën
 • Binnenstad
 • Cultuur
 • Economische zaken (detailhandel, binnenstad)
 • Parkeren

Project

 • Cattenbroekerplas

Jelmer Vierstra is 4e locoburgemeester en wijkwethouder van de Binnenstad en Staatsliedenkwartier

Nevenfuncties in verband met het wethouderschap

 • lid Algemeen bestuur Afvalverwijdering Utrecht, onbezoldigd
 • lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, onbezoldigd
 • lid U10 Bestuurstafel klimaatneutrale regio, onbezoldigd
 • kandidaat-lid VNG commissie EKEM (Economie, Klimaat, Energie en Milieu), onbezoldigd
 • lid Algemene Ledenvergadering Coöperatie Parkeerservice U.A.