Wethouder Jacques Rozendaal

Jacques Rozendaal is wethouder namens ChristenUnie/SGP. Hij houdt zich onder meer bezig met het armoedebeleid en jeugd.

Hier ga ik voor

"Ik vind dat iedereen in onze gemeente mee moet kunnen doen en vooruit moet kunnen komen. Elke inwoner heeft recht op dezelfde kansen. De basis hiervoor is een voldoende en vast inkomen. En goede zorg en hulp voor mensen die dat nodig hebben. Mijn speciale aandacht gaat hierbij uit naar kinderen en jongeren, bijvoorbeeld als het gaat om vechtscheidingen. Ik wil hen graag hoop bieden want zij hebben de toekomst.

In mijn tijd bij de politie en in het onderwijs heb ik veel geleerd. Er hoeven maar een paar dingen mis te gaan in je leven en je komt terecht aan de verkeerde kant van de streep. Dat kan iedereen overkomen. Kinderen die arm zijn lopen vaker achter op school, hebben minder kans op een goede gezondheid en op een goede toekomst. Kinderen die niet de hulp en zorg krijgen die zij nodig hebben, groeien niet op in veiligheid. En komen later vaak juist in te zware en lange hulptrajecten terecht. Ze hebben minder kans om echt mee te kunnen doen in de samenleving. Dat zien we onder andere gebeuren bij kinderen die te maken hebben gehad met een vechtscheiding van ouders.

In onze gemeente moet jeugdzorg daarom zo veel mogelijk aan gaan sluiten bij de vraag om hulp die iemand heeft. De zorg is Vroeg, Passend en Dichtbij. We werken aan veilige en gezonde plekken voor kinderen binnen gezinnen. En zetten dus in op vroegsignalering en preventie. We gaan er samen met hulpverleners ook voor zorgen dat meer jongeren een zorgtraject afsluiten, dat de (her)instroom van jongeren in een zorgtraject gelijk blijft, en dat de gemiddelde duur van zo’n traject niet toeneemt. Dit betekent dat problemen zo veel mogelijk in de eigen sociale omgeving worden opgelost. En dat kinderen minder snel een etiket krijgen.

Bij het vechten tegen armoede letten we erop dat het geld terechtkomt bij mensen die het echt nodig hebben. We stimuleren inwoners met financiële problemen om zich eerder bij ons te melden. De gemeente gaat hen dan sneller en meer via maatwerk helpen. Ook zorgen we ervoor dat regels makkelijker toepasbaar worden. Daarnaast gaan we onze plannen voor mensen met een kleine portemonnee verbeteren.”  

Portefeuille

 • Werk en Inkomen
 • Armoedebeleid en bestaanszekerheid
 • Onderwijs en onderwijshuisvesting
 • Jeugd- en jongeren
 • Jeugdhulp en jeugdzorg
 • Opvang en inburgering vluchtelingen en statushouders
 • Coördinerend wethouder Economische zaken (Arbeidsmarkt, Economische visie, 1e aanspreekpunt voor ondernemers)

Project

 • Toekomst zwembad

Jacques Rozendaal is 5e locoburgemeester, dorpswethouder van Kamerik en wijkwethouder van Snel en Polanen/Waterrijk.

Nevenfuncties in verband met het wethouderschap

 • voorzitter dagelijks en algemeen bestuur Ferm Werk, onbezoldigd
 • lid Bestuurstafel Groene Hart werkt!, onbezoldigd
 • lid Raad van Toezicht Stichting de Wissel, onbezoldigd
 • lid U10 Bestuurstafel Economische positionering, onbezoldigd

Nevenfuncties los van het wethouderschap

 • Presentator Studio SGP, onbezoldigd
 • Bestuurslid Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten, onbezoldigd