Wethouder Arjan Noorthoek

Arjan Noorthoek is wethouder namens het CDA. Hij houdt zich onder meer bezig met wonen en sport.

Hier ga ik voor

"Ik geloof in de kracht van onze gemeente en sta voor een sterke, veilige en gezonde samenleving. Niet iedereen heeft gelijke kansen. Welvaart en welzijn zijn niet altijd even goed verdeeld in de samenleving. Daar wilde ik al aan werken toen ik nog in het onderwijs zat en daar wil ik nu in de politiek aan werken. Mij valt op dat het contact van bestuurders met inwoners beter kan. Ik zal letterlijk dichtbij mensen staan, middenin de samenleving. Ik bezoek frequent verenigingen en buurt- en wijkplatfora en zet mensen in hun kracht zodat zij zelf zaken ter hand nemen. Ik ben aanspreekbaar en zichtbaar zodat het vertrouwen in de politiek toeneemt.

De komende periode wil ik heel graag verder bouwen aan al die dingen die me trots maken op Woerden."

Portefeuille

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Wonen
 • Vergunningverlening
 • Sport
 • Economische zaken (schuifruimte/herstructurering, 1e aanspreekpunt voor vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en herstructurering)

Projecten

 • Rembrandtbrug
 • Poort van Woerden
 • Project Beneluxlaan
 • Project Tunnel

Arjan Noorthoek is 1e locoburgemeester, dorpswethouder van Zegveld en wijkwethouder van Rijnoevers.

Nevenfuncties in verband met het wethouderschap

 • lid bestuur stichting Urgentieverlening West Utrecht
 • lid U10 Bestuurstafel gezonde woon- en leefomgeving