Raadsbesluit participatieplicht Omgevingswet D/23/94904

De “kruimellijst” van gevallen, gebaseerd op artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht,
waarvoor geen participatie verplicht wordt gesteld.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Raadsbesluit participatieplicht Omgevingswet D/23/94904’, pdf, 96kB