Rioolheffing

Als u het riool gebruikt, betaalt u rioolheffing. U vindt uw rioolheffing op uw aangiftebiljet ‘Gemeentelijke belastingen’.

Online opvragen

Kosten (2022)

De hoogte van uw rioolheffing hangt af van uw waterverbruik. Dit geldt voor inwoners en bedrijven.

  • Tot 275 m³: € 240,60
  • 275 tot 550 m³: € 240,60 + € 1,39 voor elke m³ boven 275 m³
  • Meer dan 550 m³: € 622,85 + € 0,93 voor elke m³ boven 550 m³
  • Alleen afvoer van regenwater en grondwater: € 37,20
  • Kerken betalen geen rioolheffing (kerkenvrijstelling).
  • Landbouwbedrijven betalen voor maximaal 400 m³, omdat zij een groot deel van het verbruikte water niet lozen in het riool.

Inwoners betalen geen btw over rioolheffing. Bedrijven betalen 9%.

Veelgestelde vragen

Wie betaalt rioolheffing: de huurder of verhuurder?

De gebruiker van een gebouw betaalt rioolheffing, de eigenaar niet. Huurt u een woning, bedrijfspand of garagebox? Dan betaalt u als huurder rioolheffing.

Waarom betaalt u rioolheffing?

De gemeente gebruikt dit geld voor het afvoeren en zuiveren van afvalwater en regenwater én voor het oplossen van grondwaterproblemen.

Betalen inwoners per persoon of per huishouden?

Rioolheffing is een onderdeel van uw gemeentelijke belastingen. U betaalt deze gemeentelijke belastingen per huishouden.

Voorbeeld: als 2 personen in een huis wonen, dan krijgen zij 1 factuur. Zij krijgen niet 1 factuur per persoon (2 facturen in totaal).

Betaal ik mijn rioolheffing per maand of per jaar?

Rioolheffing is een onderdeel van uw jaarlijkse gemeentelijke belastingen.
•    U betaalt uw gemeentelijke belastingen in 1 keer.
•    Of in 10 termijnen via automatische incasso.

Kunt u uw gemeentelijke belastingen niet betalen? 
•    Dan kunt u kwijtschelding aanvragen.
•    Of online een betalingsregeling treffen. Bent u ondernemer? Stuur dan een e-mail naar teambelastingen@woerden.nl.

Kan ik rioolheffing terugvragen bij verhuizing?

Verhuist u naar een andere gemeente?
U ontvangt een brief nadat u zich inschrijft bij uw nieuwe gemeente. Hierin staat welk bedrag u terugkrijgt (of moet betalen). Dit proces regelt de gemeente voor u. U hoeft zelf niets te doen.

Verhuist u binnen de gemeente Woerden?
Dan blijft uw rioolheffing dit jaar hetzelfde. Ook als u bij iemand gaat wonen (samenwonen). We berekenen uw nieuwe rioolheffing jaarlijks en kijken dan naar uw situatie op 1 januari volgend jaar (peildatum).

Ik kan niet inloggen met DigiD. Wat nu?

Krijgt u een foutmelding bij het inloggen?
Bel naar de gemeente: 14-0348. Dan kijkt een medewerker met u mee.

Heeft u geen DigiD?
Dan moet u eerst DigiD aanvragen.