Rioolheffing

De gemeente onderhoudt het riool en verwerkt hemel- en grondwater. Hiervoor betaalt u rioolheffing. U vindt uw rioolheffing op uw aanslagbiljet ‘Gemeentelijke belastingen’.

Online opvragen

Kosten (2023)

De hoogte van uw rioolheffing hangt af van uw waterverbruik. De gegevens van uw waterverbruik ontvangen wij van Vitens.

 • Tot 275 m³: € 264
 • 275 tot 550 m³: € 264 + € 1,52 voor elke m³ boven 275 m³
 • Meer dan 550 m³: € 682 + € 1,02 voor elke m³ boven 550 m³
 • Alleen afvoer van regenwater en grondwater: € 40,80
 • Landbouwbedrijven betalen voor maximaal 400 m³, omdat zij een groot deel van het verbruikte water niet lozen in het riool.

Veelgestelde vragen

Wie betaalt rioolheffing?

De gebruiker van een woning of bedrijfspand betaalt rioolheffing. Huurt u een woning, bedrijfspand of garagebox? Dan betaalt u rioolheffing.

Waarom betaalt u rioolheffing?

De gemeente gebruikt dit geld voor rioolbeheer. Rioolbeheer bestaat uit:

 • inspecties
 • riool reinigen
 • kolken zuigen
 • bestaande rioleringen vervangen
 • nodige verbeteringen
 • inzamelen en verwerken van hemel- en grondwater

De opbrengst van de rioolheffing is kostendekkend.

Kan ik rioolheffing terugvragen bij verhuizing?

Verhuist u naar een andere gemeente?
U ontvangt een brief nadat u zich inschrijft bij uw nieuwe gemeente. Hierin staat welk bedrag u terugkrijgt (of moet betalen). Dit proces regelt de gemeente voor u. U hoeft zelf niets te doen.

Verhuist u binnen de gemeente Woerden?
Dan blijft uw rioolheffing dit jaar hetzelfde. Ook als u bij iemand gaat wonen (samenwonen). We berekenen uw nieuwe rioolheffing jaarlijks en kijken dan naar uw situatie op 1 januari volgend jaar (peildatum).

Ik kan niet inloggen met DigiD. Wat nu?

Krijgt u een foutmelding bij het inloggen?
Bel naar de gemeente: 14-0348. Dan kijkt een medewerker met u mee.

Heeft u geen DigiD?
Dan moet u eerst DigiD aanvragen.