Afvalstoffenheffing

Als u huishoudelijk afval laat ophalen, betaalt u afvalstoffenheffing. U vindt uw afvalstoffenheffing op uw aangiftebiljet ‘Gemeentelijke belastingen’. U kunt de afvalstoffenheffing online opvragen.

Online opvragen

Kosten (2022)

 • Huishouden (1 persoon): € 240
 • Huishouden (2 personen of meer): € 291
 • Bedrijf (binnen de stadssingel): € 693 (exclusief 21% btw)

Bedrijven buiten de stadssingel zorgen zelf dat hun afval wordt opgehaald. Zie: Aanslag reinigingsrechten

Korting

Veel mensen gooien ook papier, glas en GFT-afval in hun grijze container of ondergrondse container. Dat is jammer. Want hoe beter u afval scheidt, hoe minder restafval u overhoudt. En minder restafval is beter voor het milieu. Restafval moeten we namelijk verbranden. Terwijl we papier, glas en GFT-afval kunnen hergebruiken of recyclen.

Daarom beloont de gemeente minder restafval. Zet u uw grijze container minder vaak langs de weg (omdat u afval scheidt)? Of opent u de ondergrondse container minder vaak? Dan krijgt u een deel van uw afvalstoffenheffing terug. We trekken dit bedrag af van uw volgende aanslag (2023). U ziet uw totale korting dus op uw volgende aanslagbiljet.

Grijze container
De korting op uw afvalstoffenheffing hangt af van het aantal keer per jaar dat u uw grijze container langs de weg zet.

 • 14 tot 16 keer: € 5 korting
 • 11 tot 13 keer: € 12,50 korting
 • 8 tot 10 keer: € 15 korting
 • 5 tot 7 keer: € 17,50 korting
 • 0 tot 4 keer: € 20 korting

Ondergrondse container
De korting op uw afvalstoffenheffing hangt af van het aantal keer per jaar dat u uw ondergrondse container opent.

 • 66 tot 80 keer: € 5 korting
 • 51 tot 65 keer: € 12,50 korting
 • 36 tot 50 keer: € 15 korting
 • 21 tot 35 keer: € 17,50 korting
 • 0 tot 20 keer: € 20 korting

Woont u met 2 of meer personen samen? Dan gelden alle bedragen hierboven keer 2. U krijgt dan 2 keer zoveel geld terug.

Veelgestelde vragen

Is afvalstoffenheffing verplicht?

Ja.

Wie betaalt afvalstoffenheffing: de huurder of verhuurder?

U betaalt afvalstoffenheffing voor huishoudelijk afval. De afvalstoffenheffing wordt gebruikt voor het ophalen en verwerken van uw huishoudelijk afval. Huishoudelijk afval noemen we ook wel restafval.

Kan ik afvalstoffenheffing terugvragen bij verhuizing?

Verhuist u naar een andere gemeente?
U ontvangt een brief nadat u zich inschrijft bij uw nieuwe gemeente. Hierin staat welk bedrag u terugkrijgt (of moet betalen). Dit proces regelt de gemeente voor u. U hoeft zelf niets te doen.

Verhuist u binnen de gemeente Woerden?
Dan blijft uw afvalstoffenheffing dit jaar hetzelfde. Ook als u bij iemand gaat wonen (samenwonen). We berekenen uw nieuwe afvalstoffenheffing jaarlijks en kijken dan naar uw situatie op 1 januari volgend jaar (peildatum).

Betaal ik mijn afvalstoffenheffing per jaar of per maand?

Afvalstoffenheffing is een onderdeel van uw jaarlijkse gemeentelijke belastingen.

Kunt u uw gemeentelijke belastingen niet betalen? 

Betalen inwoners per persoon of per huishouden?

Afvalstoffenheffing is een onderdeel van uw gemeentelijke belastingen. U betaalt deze gemeentelijke belastingen per huishouden.

Voorbeeld: als 2 personen in een huis wonen, dan krijgen zij 1 factuur. Zij krijgen niet 1 factuur per persoon (2 facturen in totaal).

Hoe berekenen jullie mijn korting?
 • We kijken naar het aantal keer per jaar dat de vuilniswagen uw grijze container leegmaakt. Of het aantal keer per jaar dat u de ondergrondse container opent.
 • We kijken niet naar formaat of gewicht. Het maakt niet uit hoe groot uw grijze container is of hoeveel uw container of afvalzak weegt.
 • We kijken niet naar het aantal keer dat u ander afval (zoals plastic en GFT) aanbiedt.
 • Een bezoek aan de Milieustraat telt niet mee.
 • U betaalt geen extra afvalstoffenheffing als u extra restafval laat ophalen.
 • We kijken per kalenderjaar naar uw woonsituatie op 1 januari.
Ik kan niet inloggen met DigiD. Wat nu?

Krijgt u een foutmelding bij het inloggen?
Bel naar de gemeente: 14-0348. Dan kijkt een medewerker met u mee.

Heeft u geen DigiD?
Dan moet u eerst DigiD aanvragen.