Afvalstoffenheffing

De gemeente haalt huishoudelijk afval bij u op. Daarvoor betaalt u afvalstoffenheffing. U vindt het bedrag op uw aanslagbiljet ‘Gemeentelijke belastingen’. U kunt de afvalstoffenheffing online opvragen.

Online opvragen

Kosten (2023)

 • Huishouden (1 persoon): € 249
 • Huishouden (2 personen of meer): € 312
 • Bedrijf (binnen de stadssingel): € 763 (exclusief 21% btw)

Bedrijven buiten de stadssingel zorgen zelf dat hun afval wordt opgehaald. Zie: Aanslag reinigingsrechten

Korting

Veel mensen gooien ook papier, glas en GFT-afval in hun grijze container of ondergrondse container. Dat is jammer. Want hoe beter u afval scheidt, hoe minder restafval u overhoudt. En minder restafval is beter voor het milieu. Restafval moeten we namelijk verbranden. Terwijl we papier, glas en GFT-afval kunnen hergebruiken of recyclen.

Daarom beloont de gemeente minder restafval. Zet u uw grijze container minder vaak langs de weg (omdat u afval scheidt)? Of opent u de ondergrondse container minder vaak? Dan krijgt u een deel van uw afvalstoffenheffing terug. We trekken dit bedrag af van uw volgende aanslag (2024). U ziet uw totale korting dus op uw volgende aanslagbiljet.

Grijze container

De korting op uw afvalstoffenheffing hangt af van het aantal keer per jaar dat u uw grijze container langs de weg zet.

 • 14 tot 16 keer: € 5 korting
 • 11 tot 13 keer: € 12,50 korting
 • 8 tot 10 keer: € 15 korting
 • 5 tot 7 keer: € 17,50 korting
 • 0 tot 4 keer: € 20 korting

Ondergrondse container

De korting op uw afvalstoffenheffing hangt af van het aantal keer per jaar dat u uw ondergrondse container opent.

 • 66 tot 80 keer: € 5 korting
 • 51 tot 65 keer: € 12,50 korting
 • 36 tot 50 keer: € 15 korting
 • 21 tot 35 keer: € 17,50 korting
 • 0 tot 20 keer: € 20 korting

Woont u met 2 of meer personen samen? Dan gelden alle bedragen hierboven keer 2. U krijgt dan 2 keer zoveel geld terug.

Veelgestelde vragen

Waarom betaal ik afvalstoffenheffing?

De afvalstoffenheffing wordt gebruikt voor het ophalen en verwerken van uw huishoudelijk afval. Ook als u geen huisvuil aanbiedt moet u afvalstoffenheffing betalen. De vuilnisdienst komt namelijk wel langs uw woning, zodat u de mogelijkheid heeft huisvuil aan te bieden. De opbrengst is kostendekkend en geen bron van inkomsten.

Kan ik afvalstoffenheffing terugvragen bij verhuizing?

Verhuist u naar een andere gemeente?
U ontvangt een brief nadat u zich inschrijft bij uw nieuwe gemeente. Hierin staat welk bedrag u terugkrijgt (of moet betalen). Dit proces regelt de gemeente voor u. U hoeft zelf niets te doen.

Verhuist u binnen de gemeente Woerden?
Dan blijft uw afvalstoffenheffing dit jaar hetzelfde. Ook als u bij iemand gaat wonen (samenwonen). We berekenen uw nieuwe afvalstoffenheffing jaarlijks en kijken dan naar uw situatie op 1 januari volgend jaar (peildatum).

Hoe berekenen jullie mijn korting?
 • We kijken naar het aantal keer per jaar dat de vuilniswagen uw grijze container leegmaakt. Of het aantal keer per jaar dat u de ondergrondse container opent.
 • We kijken niet naar formaat of gewicht. Het maakt niet uit hoe groot uw grijze container is of hoeveel uw container of afvalzak weegt.
 • We kijken niet naar het aantal keer dat u ander afval (zoals plastic en GFT) aanbiedt.
 • Een bezoek aan de Milieustraat telt niet mee.
 • U betaalt geen extra afvalstoffenheffing als u extra restafval laat ophalen.
 • We kijken per kalenderjaar naar uw woonsituatie op 1 januari.
Ik kan niet inloggen met DigiD. Wat nu?

Krijgt u een foutmelding bij het inloggen?
Bel naar de gemeente: 14-0348. Dan kijkt een medewerker met u mee.

Heeft u geen DigiD?
Dan moet u eerst DigiD aanvragen.