Baggeren

In Woerden baggeren we sloten, rivieren en vijvers om problemen te voorkomen. Op deze pagina leest u wat baggeren is, waarom we baggeren en op welke plekken we dit doen.

Wat is baggeren?

Baggeren is het weghalen van een laag modder (bagger) in een sloot, vijver of rivier. Bagger ontstaat uit plantenresten, boombladeren en aarde die zich in de loop van de jaren op de bodem van een sloot, vijver of rivier verzamelen. De planten en bladeren verteren en veranderen in bagger: een organische laag grond die eruitziet als grijszwarte modder. Door de vorming van bagger, met ongeveer 1 cm per jaar, wordt de sloot steeds ondieper.

Waarom baggeren we?

Het aan- en afvoeren van water bij droogte of hevige regenbuien gaat via sloten en kanalen (watergangen). Deze watergangen moeten onderhouden worden. Zo maaien we de sloten regelmatig om de plantengroei in de hand te houden. Daarnaast worden de sloten eens in de 10 tot 15 jaar weer op juiste diepte gebracht. Een ondiepe sloot vervoert veel minder water en zorgt voor opstopping. Ook is een teveel aan bagger slecht voor het leven in en om de sloot. In de zomer warmt het water sneller op en bevat daardoor minder zuurstof. Dit is niet goed voor planten en dieren. Na het baggeren heeft de watergang weer voldoende capaciteit om water aan en af te voeren. Maar voordat we daadwerkelijk baggeren, vinden er onderzoeken plaats. Bijvoorbeeld naar de kwaliteit van de bagger. Als de bagger niet voldoet aan de gestelde eisen, voeren we deze af naar een daarvoor bestemde verwerkingslocatie.

Wanneer baggeren we?

Baggeren is goed voor het watermilieu. Maar tijdens het baggerwerk schudden we de natuur wel even op. De natuurlijke orde in de sloot staat tijdelijk op zijn kop. De gemeente doet er zoveel mogelijk aan om de levende natuur te ontzien. Als het kan, baggeren we alleen buiten het broedseizoen. Als we baggeren in het broedseizoen gebeurt dat altijd in overleg met een ecoloog.

Planning

Brediuspark

  • We starten in de 2e of 3e week van maart met het baggeren van het meest zuidelijk deel van het Brediuspark. Daarna hebben we een korte pauze ivm het ‘broedseizoen’ het noordelijke deel starten we op nadat de weides gemaaid zijn, medio juni.

Meer informatie

Zie: Baggeren (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden)