Zon op uw bedrijfsdak

Heeft u een bedrijfspand in Woerden? Met zonnepanelen op uw bedrijfsdak kunt u uw energierekening verlagen en draagt u bij aan het verkleinen van de CO2-uitstoot. Het is ook mogelijk om uw dak coöperatief in te zetten voor het opwekken van energie.

De gemeente subsidieert 50% van de kosten voor een onderzoek naar de mogelijkheden voor uw bedrijfsdak. De bijdrage is aan te vragen tot en met september 2020.