Zoekresultaten

 1. Bestuurlijk of ambtelijk optreden, klacht indienen

  van burgemeester en wethouders, een ambtenaar of een medewerker van GroenWest? Dan kunt u een klacht indienen. u dient een klacht in over gedragingen van een ambtenaar of medewerker u dient een klacht in over beleid of besluiten. In dat geval kunt u een bezwaarschrift indienen . ...

 2. Bezwaar, indienen

  ...

 3. Nationale ombudsman

  verzoeker de dagtekening de gronden van het verzoek een omschrijving van de klacht en tegen wie ...

 4. Rechtsbijstand, aanvragen

  Wettelijke regelingen of regels over de te volgen procedure zijn meestal niet eenvoudig. Het is daarom mogelijk dat u er zelf niet helemaal uitkomt, bijvoorbeeld bij het opstellen van een bezwaarschrift of het het indienen van een klacht of een zienswijze. U kunt dan rechtsbijstand nodig hebben. ...

 5. Uw melding over afval aan de gemeente

  Heeft u een klacht, opmerking of suggestie over afval? Dan kunt u het beste contact opnemen met de gemeente en een melding openbare ruimte doen. De 'openbare ruimte' is een verzamelnaam voor de plekken die wij allemaal gebruiken. Zoals pleinen, wegen, sportvelden ...

 6. Melding openbaar gebied

  uw klacht ook telefonisch doorgeven aan de gemeente via telefoonnummer 14 0348. ...

 7. Melding over de gemeente

  heeft u een klacht over de openbare ruimte? Dan kunt u gebruik maken van het formulier Melding Openbaar Gebied. Voordat u bezwaar of een klacht indient, raden wij u aan eerst telefonisch contact ...

 8. Omgevingsdienst Regio Utrecht

  melding openbaar gebied doen .  Dien een klacht in bij de Omgevingsdienst     ...

 9. Besluitenlijst College van B&W 3 december 2013

  ombudsman n.a.v. klacht verkeersoverlast Vogelbuurt Advies:                                    ...

 10. Besluitenlijst college van B en W van 17 februari 2015

  Inwonersbelangen over de afhandeling van een klacht van een inwoner over het uitrenveld aan de Groenendaal ...