Wijzigingsplan Rietveld 126

Op 13 mei 2014 hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden het wijzigingsplan 'Rietveld 126' vastgesteld. De wijziging van het geldende bestemmingsplan is nodig voor de beoogde activiteiten op Rietveld 124/126 is. Hiervoor is een wijzigingsplan opgesteld. Concreet bestaat het initiatief uit de volgende onderdelen:

  • het aanleggen van een nieuwe toegangsweg voor de melkveehouderij Rietveld 124;
  • het verplaatsen van een inrit/duiker ten behoeve van de nieuwe toegangsweg;
  • het graven van een nieuwe sloot langs de nieuwe toegangsweg;
  • het vergroten van het woonperceel Rietveld 126 aan de westzijde;
  • het aanleggen van een nieuwe inrit voor het woonperceel Rietveld 126

Het wijzigingsplan is per 3 juli 2014 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

U kunt het plan inzien bij het Omgevingsloket (op afspraak). U kunt de stukken tevens onderaan deze pagina vinden, onder "Digitale bestanden".

Digitale bestanden