Voorontwerpbestemmingsplan begraafplaats Rijnhof

Start voorbereiding bestemmingsplan begraafplaats Rijnhof.

Op 17 mei 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om te starten met de voorbereiding van het bestemmingsplan begraafplaats Rijnhof.

Doel

Doel van dit bestemmingsplan is om een crematorium mogelijk te maken op de bestaande begraafplaats aan de weg Geestdorp in Woerden.

Voorbereiding

De voorbereiding bestaat uit het toezenden van het bestemmingsplan voor vooroverleg aan andere overheden.

Informatiebijeenkomst

Daarnaast wordt er op 1 juni 2016 een informatiebijeenkomst georganiseerd voor omwonenden en andere belangstellenden. Vanaf 19.30 uur (start) bent u van harte welkom in de aula van begraafplaats Rijnhof. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de inhoud en de procedure van het bestemmingsplan.

Vragen

Voor vragen over het voorontwerp bestemmingsplan en de procedure kunt u contact opnemen met Albert Barelds, beleidsmedewerker Ruimtelijke plannen, via tel. 14 0438.

Beschikbare documenten: