Voorontwerp bestemmingsplan Schoollocatie Kamerik

voorontwerp bestemmingsplan ter inzage

Het voorontwerp bestemmingsplan 'Schoollocatie Kamerik' ligt ter inzage van 9 maart tot en met 19 april 2017.

Plangebied en doel

In Kamerik komt een nieuw schoolgebouw. Dit gebouw zal onderdak bieden aan de basisscholen De Wijde Blik en Eben-Haëzer. Beide scholen zijn sterk verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Het nieuwe pand komt aan de Overstek, naast De Schulenburch op één van de voetbalvelden. Om het nieuwe schoolgebouw mogelijk te maken, is er een nieuw bestemmingsplan nodig.

Inzien

Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u tijdens deze periode in de hal van het Stadhuis en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak) inzien. Vanwege de renovatie van het stadhuis is het tijdelijk bezoekadres De Bleek 10.

U kunt de stukken tevens vinden onderaan deze pagina.

Reactie indienen

U kunt in de genoemde periode een schriftelijke reactie indienen onder vermelding van 'Reactie voorontwerp bestemmingsplan Schoollocatie Kamerik' bij:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Woerden
t.a.v. team Ruimtelijke plannen
Postbus 45
3440 AA Woerden

Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u op werkdagen telefonisch een afspraak maken met mevrouw E. ten Westenend via telefoonnummer 14 0348.

Inloopavond

Graag nodigen wij u uit voor een inloopavond over de plannen. Deze is op maandag 13 maart van 19.00 - 21.00 uur in De Schulenburch, Overstek 2, 3471 EJ Kamerik.

Op deze avond kunt u het voorontwerp bestemmingsplan inzien en kunt u het voorlopig ontwerp van het nieuwe gebouw bekijken. Medewerkers van de gemeente, directies van de scholen en de architect zijn aanwezig om een toelichting te geven. Er is alle gelegenheid om vragen te stellen en uw reactie te geven. Er is geen vast programma, u kunt binnenlopen wanneer u wilt.

Beschikbare documenten