Voorontwerp bestemmingsplan Oudelandseweg 44

Voorontwerp bestemmingsplan 3 weken ter inzage

Het voorontwerp bestemmingsplan Oudelandseweg 44 ligt ter inzage van 7 t/m 27 juli 2016. Iedereen kan tijdens deze drie weken schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen.

Plangebied en doel

Het perceel Oudelandseweg 44 in Woerden ligt in de noordoostzijde van de kern Woerden, aan de Oude Rijn. Doel is om ter plaatse een appartementencomplex van 20 appartementen te bouwen, ter vervanging van de bestaande bedrijfsbebouwing op het perceel.

Voorontwerpbestemmingsplan inzien

Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u inzien tijdens de genoemde termijn in de hal van het Stadhuis en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak). Ook kunt u het plan vinden op www.woerden.nl (onder Inwoners > Bouwen en verbouwen > Bestemmingsplannen > Bestemmingsplannen in voorbereiding).

Inspraakreactie indienen

In de genoemde periode kunt u schriftelijke zienswijzen over het voorontwerp bestemmingsplan indienen, onder vermelding van: 'Inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan Oudelandseweg 44', bij:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Woerden
t.a.v. team Ruimtelijke Plannen
Postbus 45
3440 AA Woerden

Voor vragen en voor het indienen van een mondelinge zienswijze, kunt u tijdens de genoemde periode op werkdagen telefonisch een afspraak maken met mevrouw Ten Westenend via telefoonnummer 14 0348.

Beschikbare documenten