Voorontwerp bestemmingsgplan den Oudsten

Het plan is om op de locatie Den Oudsten aan de Utrechtsestraatweg te Woerden maximaal 175 woningen mogelijk te maken.

In 2001 heeft het bedrijf Den Oudsten aan de Utrechtsestraatweg in Woerden haar deuren gesloten. Sindsdien is het terrein niet meer in gebruik. De bedoeling is het voormalige terrein van Den Oudsten te transformeren tot een woonbuurt met hofjes met maximaal 175 woningen.

 

Plangebied

Het terrein van het voormalige carrosseriebedrijf Den Oudsten is gelegen aan de oostkant van de kern van Woerden, globaal gelegen tussen de spoorlijn Utrecht - Gouda en het oude lint van de

Utrechtsestraatweg langs de Oude Rijn. De locatie wordt aan de noordzijde begrensd door de Utrechtsestraatweg, aan de oostzijde door het terrein van Breeveld en enkele woonpercelen. Aan de zuidzijde door het Meester Joekespad. De westzijde van het plangebied wordt begrensd door de Fagellaan en een deel van de percelen van woningen die hier staan.

 

Inloopavond 6 november

Op maandagavond 6 november vond een informele inloopavond plaats. Deze werd door de gemeente in samenspraak met de ontwikkelaar georganiseerd. De avond in een loods op het den Oudsten terrein werd zeer goed bezocht, vooral door mensen die interesse hebben in een woning.

 

Ter inzage legging

Het voorontwerp bestemmingsplan is digitaal te raadplegen, onder aan dit bericht kunt u de stukken in pdf formaat downloaden. Iedereen kon tot 16 november een reactie geven, onder vermelding van 'Voorontwerp bestemmingsplan Den Oudsten, bij het College van burgemeester en wethouders van Woerden, Postbus 45, 3440 AA Woerden.

Het bestemmingsplan zal naar verwachting begin 2018 formeel ter inzage worden gelegd als ontwerp bestemmingsplan. Dan wordt aan een ieder de mogelijkheid geboden om zienswijzen over het plan in te dienen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over deze kennisgeving, de planning of de procedure kunt u contact opnemen met de heer Jutstra telefoonnummer 0348 – 428924 of projectleider de heer R. Beumers. Voor meer informatie over de woningbouwontwikkeling kunt u terecht op de website www.hofvanleyland.nl

 

Bestanden

PDF iconToelichting voorontwerp

PDF iconbijlagen toelichting vo

PDF iconRegels voorontwerp

PDF iconbijlagen regels vo

PDF iconVerbeelding (plankaart) voorontwerp

PDF iconconcept ontwerp beeldkwaliteitsplan den oudsten 27 sept 2017