Vaststelling wijzigingsplan Rotonde Geerkade N212

Vaststelling wijzigingsplan

Op 28 november 2017 hebben burgemeester en wethouders van Woerden het wijzigingsplan "Wijzigingsplan Rotonde Geerkade N212" ongewijzigd vastgesteld.

De beroepstermijn loopt van 7 december 2017 t/m 17 januari 2018.
Meer informatie over de ter inzage legging vindt u in de PDF iconbekendmaking.

Plangebied

Het plangebied ligt aan de provinciale weg N212, te wetende kruising waar de N212 en de N463 samenkomen (kruising Ir. Enschedeweg - Lange Meentweg). Het plan biedt ruimte voor de realisatie van een rotonde.

Ter inzage

Alle relevante stukken kunt u tijdens de genoemde termijn in de hal van het Stadhuis en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak) inzien. Vanwege de renovatie van het stadhuis is het tijdelijk bezoekadres De Bleek 10. Onder aan de pagina zijn de stukken in te zien of te downloaden.

Beschikbare documenten vastgesteld wijzigingsplan:

PDF iconBesluit college van wethouders
PDF iconToelichting en regels
PDF iconVerbeelding (bijlage 1)
PDF iconBijlage II Ontwerptekening
PDF iconBijlage III Luchtkwaliteitonderzoek
PDF iconBijlage IV Stikstofonderzoek (AERIUS-berekening)
PDF iconBijlage V Oplegnotitie stikstofonderzoek
PDF iconBijlage VI Geluidonderzoek
PDF iconBijlage VII Bodemonderzoek
PDF iconBijlage VIII Ecologische quickscan
PDF iconBijlage IX Oplegnotitie soortenbescherming

PDF iconBijlage X Watertoets