Vaststelling bestemmingsplan Rietveld 33a en verlening bijbehorende omgevingsvergunning en hogere waarde

vaststelling bestemmingsplan en verlening omgevingsvergunning

Op 30 maart 2017 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan 'Rietveld 33a' vastgesteld (digitaal identificatienummer NL.IMRO.0632.rietveld33a-bVA1). De omgevingsvergunning voor het project is verleend op 10 april 2017.

Plangebied en doel

Op het perceel Rietveld 33a staat een oud bedrijfspand. Het bedrijfspand wordt vervangen door een woning. Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan nodig.

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Woerden 2012 maken het mogelijk dat diverse procedure gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten wordt tegelijk behandeld. Naast het bestemmingsplan is ook de aanvraag om omgevingsvergunning gecoördineerd behandeld. Burgemeester en wethouders hebben een hogere waarde vastgesteld, omdat de normen voor geluidsbelasting worden overschreden.

De beroepstermijn liep van 13 april t/m 24 mei 2017.

Inzien

Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u inzien bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak). U kunt de stukken tevens vinden onderaan deze pagina.

Verder kunt u het bestemmingsplan vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl:

Klik http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=... om de interactieve kaart te bekijken en op http://www.woerden.nl/geo/ro-online/plannen/NL.IMRO.0632.rietveld33a-/NL... om de digitale bestanden te downloaden.

Beschikbare documenten

bestemmingsplan

hogere waarde

omgevingsvergunning