Vaststelling Bestemmingsplan Oortjespad

+ verlenen omgevingsvergunning Oortjespad 3, Kamerik, Woerden

Op 16 december 2015 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan Oortjespad met de digitale planidentificatie NL.IMRO.0632.BPOORTJESPAD2-bVA1 gewijzigd vastgesteld. Het eerder genomen besluit dat ten behoeve van het bestemmingsplan geen milieueffectrapport wordt gemaakt is bekrachtigd. De omgevingsvergunning is verleend op 2 februari 2016.

Het recreatieterrein Oortjespad is gelegen ten noorden van het Oortjespad (Kamerik) aan de westzijde van de Ingenieurs Enschedeweg. Het plan biedt ruimte om de bestaande horecavoorziening "Kameryck" op een goede wijze in te passen, inclusief uitbreiding. Het plan voorziet in het in stand houden van de kinderboerderij en het verruimen van de recreatiemogelijkheden. Nabij de kinderboerderij biedt het plan ruimte voor een tweede horecavoorziening. Het plan bevat een regeling voor gebruik voor evenementen.

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning lagen ter inzage van 4 februari tot en met 16 maart 2016 (beroepstermijn).

Het bestemmingsplan is 10 mei 2017 onherroepelijk geworden.

Onder aan deze pagina zijn de stukken digitaal in te zien of te downloaden.Verder kunt u het bestemmingsplan vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beschikbare documenten vastgesteld bestemmingsplan

 

Bijlagen bij de toelichting

  1. Reactie provincie Utrecht
  2. Rapport "Uitbreiding recreatiegebied Oortjespad"
  3. Parkeernormen vanuit de VNG Nota kencijfers
  4. Afstudeeronderzoek Recreatieschap
  5. Geuronderzoek
  6. Natuurtoets recreatiegebied 'Oortjespad' te Kamerik
  7. Notitie Terrassen
  8. Bekendmaking ter inzage legging Oortjespad.