Vaststelling bestemmingsplan Defensie-eiland Zuid

Vaststelling bestemmingsplan en besluit hogere waarden

Het afgelopen jaar is gezocht naar een verbetering van het stedenbouwkundig ontwerp voor het zuidelijk deel van het Defensie-eiland. Aanleiding daarvoor was de behoefte om goed in te spelen op de veranderende marktomstandigheden. Ook was die aanpassing nodig omdat het bestaande ontwerp nog verder stedenbouwkundig moest worden uitgewerkt.
Het nieuwe plan wijkt in hoofdlijnen niet veel af van het bestaande bestemmingsplan, maar op onderdelen zijn enkele bouwblokken aangepast. Daarom is een nieuw bestemmingsplan nodig.

Bestemmingsplan

Op 30 maart 2017 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan Defensie-eiland Zuid gewijzigd vastgesteld (identificatienummer NL.IMRO.0632.defensieeilandzuid–bVA1).
Het plan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. De belangrijkste wijziging is dat er 4 woningen minder komen in het appartementencomplex aan de zuidkant en er 4 woningen bij komen in het middendeel van Zuid. De bouwmogelijkheden zelf (bouwvlak en hoogte) zijn niet gewijzigd. Een overzicht van de wijzigingen kunt u vinden in de "Staat van wijzigingen", die u kunt inzien bij het bestemmingsplan.

Burgemeester en wethouders hebben hogere waarden vastgesteld, omdat de normen voor geluidsbelasting worden overschreden.

De beroepstermijn liep van 11 mei tot en met 21 juni 2017.

Inzien

Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u inzien bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak). Vanwege de renovatie van het stadhuis is het tijdelijk bezoekadres De Bleek 10.

U kunt de stukken tevens vinden onderaan deze pagina. Verder kunt u het bestemmingsplan vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl:

Klik http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=... om de interactieve kaart te bekijken en op http://www.woerden.nl/geo/ro-online/plannen/NL.IMRO.0632.defensieeilandz... om de digitale bestanden te downloaden.

Beschikbare documenten