Vaststelling bestemmingsplan “Parallelweg-west 1”

Op 17 december 2014 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan ‘Parallelweg-west' vastgesteld (digitaal identificatienummer NL.IMRO.0632.parallelwegwest1.bVA1).

Doel van het plan is samenvoeging van de vestigingen van het aannemersbedrijf Van Ooijen op één locatie in de gemeente Woerden aan de Parallelweg-West 1 te Woerden. Op deze locatie bevind zich al een baggerdepot van het aannemersbedrijf. Deze zal worden samengevoegd met het kantoor en de activiteiten die nu nog plaatsvinden op de locatie Wagenmakersweg 2. Voordeel van deze samenvoeging is een afname van het aantal zware transporten binnen de bebouwde kom van Woerden. De percelen die vrijkomen aan de Wagenmakersweg mogen in het kader van de herstructurering van bedrijventerreinen in eerste instantie alleen aan Woerdense bedrijven worden aangeboden.

Het bestemmingsplan is per 19 februari 2015 in werking getreden en onherroepelijk geworden. 

U kunt de stukken vinden op de website www.woerden.nl onder het kopje “documenten en publicaties”. Verder kunt u het bestemmingsplan vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beschikbare documenten