Vaststelling beheersverordening Woerden 2013

De gemeenteraad heeft in de vergadering 27 juni 2013 de beheersverordening Woerden 2013, met identificatienummer NL.IMRO.0632.behverwoerden-vVA1 vastgesteld.
Hieronder, onder "Digitale raadpleging", kunt u de beheersverordening digitaal inzien.

De verordening betreft 15 (deel) plangebieden waarvoor evenzovele besluitvlakken zijn aangewezen.
Het betreft zogenaamde laagdynamische gebieden, waar eerder beoogde ontwikkelingen (nog) niet zijn gerealiseerd en/of waarvoor nog geen bestemmingsplan geldt jonger dan 10 jaar.

Het betreft de volgende (deel) gebieden (besluitvlakken):

 1. (Deel)gebieden eerdere projectie tracé Westelijke Randweg (BRAVO 4),
 2. Tracé Zuidelijke Randweg (BRAVO 3),
 3. Blok C bouwplan Heeren van Woerden Hoge Rijndijk
 4. Berberisstraat / Hazelaarstraat
 5. Watertoren / Oostsingel 1A
 6. Omgeving Snellerbrug en stationsgebied (noord), spoorbaan.
 7. Gebieden Snellerpoort West (terreinen FNV, Rabo) en Campina
 8. Bedrijventerrein vh Den Oudsten / Breeveld.
 9. Omgeving Groepenbrug en Limesbrug
 10. Natuurplas Breeveld (met volktuinen)  en recreatieplas Cattenbroek
 11. Cattenbroekerdijk 4a
 12. Cattenbroekerdijk 10a
 13. Cattenbroekerdijk 10b-1
 14. pretfabriek, Oostzee 8
 15. Buitengebied Harmelen (inclusief Spruit en Bosch)

In de beheersverordening wordt het beheer van de plan- of deelgebied in overeenstemming met het bestaande feitelijke of planologisch toelaatbare gebruik geregeld. De verordening maakt geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk. Voor een enkel gebied kan gelden dat daarvoor een nieuw bestemmingsplan komt, zodra zekerheid bestaat over de haalbaarheid van nieuwe ontwikkelingen.  

De beheersverordening treedt op 18 juli 2013 in werking. Tegen deze verordening is geen bezwaar of beroep mogelijk.

De beheersverordening kunt u inzien bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak). Ook kunt u het plan digitaal inzien (onder aan deze pagina). U kunt het plan tevens vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Digitale raadpleging

Algemeen

Besluitvlakken

Besluitvlak 1: tracé westelijke randweg

Besluitvlak 2: tracé zuidelijke randweg

Besluitvak 3: Hoge Rijndijk blok c Heeren van Woerden

Besluitvak 4: Berberisstraat/Hazelaarstraat

Besluitvak 5: Watertoren Oostsingel 1a

Besluitvak 6: Snellerbrug, Stationsgebied, Spoorbaanverbreding

Besluitvlak 7a: Campinaterrein

Besluitvlak 7b: Snellerpoort west

Besluitvak 7c: schoolgebouw Minkema oud

Besluitvak 8: Den Oudsten/Breeveld

Besluitvak 9: omgeving Groepenbrug en Limesbrug

 

Besluitvak 10: natuurplas, volkstuinen, breeveld, recreatieplas Cattenbroek

Besluitvlak 11: Cattenbroekerdijk 4a

Besluitvlak 12: Cattenbroekerdijk 10a

Besluitvak 13: Cattenbroekerdijk 10b-1

Besluitvak 14: pretfabriek Oostzee 8

Besluitvak 15: buitengebied Harmelen inclusief Spruit en Bosch