Vaststelling aanpassing bestemmingsplan Recreatieplas Cattenbroek en natuurplas Breeveld

Op 5 november 2015 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan 'Recreatieplas Cattenbroek en natuurplas Breeveld' gewijzigd vastgesteld (digitaal identificatienummer NL.IMRO.0632.plascattenbroek-bVA2).

Tussenuitspraak Raad van State

Het bestemmingsplan is voor wat betreft de evenementenregeling gewijzigd ten opzichte van het bestemmingsplan 'Recreatieplas Cattenbroek en natuurplas Breeveld' dat op 27 november 2014 is vastgesteld. Dit is een gevolg van de tussenuitspraak van de Raad van State van 8 juli 2015 (201500153/1/R3) waarbij de gemeente is opgedragen door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geconstateerde gebreken te herstellen.

Het bestemmingsplan is op basis van de tussenuitspraak aangepast. De gemeenteraad heeft aanvullend onderzoek gedaan naar de ruimtelijke aanvaardbaarheid en de geluidsbelasting van evenementen voor de omgeving. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zijn de regels voor evenementen verduidelijkt en aangescherpt. In de bijlage van het plan is hierover een raadsnotitie opgenomen.

Beroepstermijn

De beroepstermijn van het bestemmingsplan loopt van donderdag 19 november 2015 tot en met woensdag 30 december 2015. Het bestemmingsplan is in te zien in de hal van het stadhuis (Blekerijlaan 14, Woerden) en bij het omgevingsloket in het stadhuis (op afspraak).

U kunt de stukken vinden onderaan deze pagina. U kunt de stukken tevens vinden op ruimtelijkeplannen.
Klik http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=... om de interactieve kaart te bekijken en op http://www.woerden.nl/geo/ro-online/plannen/NL.IMRO.0632.plascattenbroek... om de digitale bestanden te downloaden.

Beroep instellen

Belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er kan alleen beroep worden ingesteld tegen de vastgestelde wijzigingen. Beroepschriften moeten worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State griffierecht (kosten) in rekening brengen.

Beschikbare documenten