Vastgesteld bestemmingsplan Breeveld 4

Op 29 januari 2015 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan "Breeveld 4" met de digitale planidentificatie "NL.IMRO.0632.breeveld4-bVA1" ongewijzigd vastgesteld.

Plangebied en Doel

Het plangebied beslaat het perceel Breeveld 4 in Woerden, kadastraal bekend gemeente Woerden, sectie F, 283. Ter plekke gold het bestemmingsplan Landelijke Gebied Woerden, Kamerik en Zegveld, met name de bestemming "Bedrijf – Nuts - en waterstaatsdoeleinden". Met deze herziening isdit de bestemming "Wonen" geworden.

Het plan is vanaf 26 maart 2015 onherroepelijk geworden.

Beschikbare documenten

De volgende documenten zijn digitaal in te zien of te downloaden.

Bestemmingsplan

Bijlagen bij de toelichting

Overige documenten