Singel Woerden - vervanging beschoeiing en bomenplan

De gemeente voert onderhoud uit.

Wat

 • beschoeiingen
 • terugbrengen scherpe hoeken van de oude bastions aan de binnenzijde van de Singel
 • plaatsen aanlegplaatsen voor boten en vissteigers
 • bomenplan maken en uitvoeren

Wanneer en werkzaamheden

Nieuwe beschoeiingen, aanlegplaatsen en vissteigers

Uitgevoerde werkzaamheden

 • Mandelabrug tot de Meeuwenlaan (linkerzijde van de Singel) - begin december 2016 afgerond
 • Prins Hendrikkade tot de Burgemeester Vosbrug, via de Nassaukade - begin december 2016 afgerond

Nog uit te voeren werkzaamheden

 • Meeuwenlaan tot de Mandelabrug (rechterzijde van de Singel) - de voorbereiding is in 2017. De uitvoering start in 2019.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden aan dit deel van de Singel is in 2017 en 2018 nog geen geld beschikbaar. Andere werkzaamheden binnen de gemeente hebben meer prioriteit gekregen. Dit betekent dat er alle ruimte is de plannen voor dit deel van het beschoeiingswerk goed op elkaar af te stemmen. Dit deel heeft namelijk een aantal bijzondere onderdelen, bijvoorbeeld:

 • restanten van een sluis bij de Oostdam die vroeger gebruikt werd als militaire verdediging (inundatiesluis). Deze sluis ligt voor 90% nog in de bodem
 • restanten van de sluis die vroeger gebruik werd als militaire verdediging (inundatiesluis) ter hoogte van de Westdam
 • bastions bij de Hogewal en Torenwal en de wens om daar een wandelstrook aan de te brengen langs de waterkant
 • stations plantsoen, Jaap Bijzerbrug en bijbehorende groenstrook

In 2017 komt de gemeente op deze onderwerpen terug.

Versterken contouren vestingwerk

De punten van het voormalige vestingwerk hebben aan de binnenzijde van de Singel hun scherpe vorm terug. Dit zijn de scherpe hoeken van de oude bastions.

Bomenlint

Van 11 mei t/m 5 juli 2016 konden inwoners stemmen op het gewenste boombeeld langs de Singel. De meeste stemmen gingen uit naar optie A: een bomenlint aan de binnen- en buitenzijde van de Singel. Aan de gemeenteraad is geadviseerd deze voorkeur over te nemen.

 

Het advies is op 17 november 2016 in de commissie Ruimte van de gemeenteraad besproken. De meerderheid kon zich vinden in de voorkeur van inwoners, maar er was een brede aarzeling op het punt van de financiële consequenties, hoe hoog worden bijvoorbeeld de structurele onderhoudskosten. Dit wordt nu eerst in kaart gebracht voor de raad een definitieve beslissing neemt. Het is de bedoeling dat het stuk begin 2017 voor besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Meer informatie