Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en –Verordening 2013 (Herijking 2016)

vaststelling herijking

Op 12 december 2016 hebben Provinciale Staten van Utrecht de herijking van de PRS 2013-2028 en PRV 2013 vastgesteld. De PRS gaat over het ruimtelijk beleid van de provincie Utrecht. Met het ruimtelijk beleid zorgt de provincie er voor dat het aantrekkelijk blijft om hier te wonen, te werken en te recreëren. De PRV bevat regels voor ruimtelijke plannen, passend bij het beleid uit de PRS. De herijking heeft tot doel dat het geheel van ruimtelijk beleid en bijbehorende regels weer actueel is. In de herijking zijn beleidswijzigingen opgenomen over onder andere experimenteerruimte, duurzame energie, kernrandzones, detailhandel en landbouw.

 

De documenten liggen ter inzage in de hal van het stadhuis van donderdag 19 januari tot en met woensdag 1 maart 2017.

 

De digitale versie van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en –Verordening 2013 (Herijking 2016) is vanaf donderdag 19 januari te benaderen via: