Ontwerpbestemmingsplan Oudelandseweg 44

Coördinatieverordening

Oudelandseweg 44: Bekendmaking toepassing Coördinatieverordening ontwerp-bestemmingsplan, ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerpbeschikking hogere waarden

 

Burgemeester en wethouders van Woerden maken conform het bepaalde in artikel 3.9a en 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 18 mei gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt:

1. het ontwerp-bestemmingsplan 'Oudelandseweg 44' (planidentificatie NL.IMRO.0632.oudelandseweg44-bOW1).
2. de hieraan gerelateerde ontwerp-omgevingsvergunning (OLO2459783).
3. De ontwerpbeschikking voor hogere geluidswaarden.

Plangebied en doel

Doel van het project is om het verouderde bedrijfspand op het perceel Oudelandseweg 44 te vervangen door een nieuw appartementencomplex.

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Woerden 2012 maken het mogelijk dat diverse procedure gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten wordt tegelijk behandeld. Naast het bestemmingsplan wordt ook de aanvraag omgevingsvergunning gecoördineerd behandeld.

Inzien

Het ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning liggen met de bijbehorende stukken van 18 mei tot en met 28 juni 2017 ter inzage.

Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u tijdens de genoemde termijn in de hal van het Stadhuis (De Bleek 10) en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak) inzien. U kunt de stukken vinden onderaan deze pagina. Verder kunt u het bestemmingsplan vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl:

Klik http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=... om de interactieve kaart te bekijken en op http://www.woerden.nl/geo/ro-online/plannen/NL.IMRO.0632.oudelandseweg44... om de digitale bestanden te downloaden.

Zienswijze

In de genoemde periode kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze indienen bij de Gemeenteraad van Woerden, p.a. team Ruimtelijke plannen, Postbus 45, 3440 AA Woerden. Wij verzoeken u in uw brief duidelijk te vermelden of uw zienswijze betrekking heeft op het ontwerp-bestemmingsplan, de ontwerp-omgevingsvergunning of de ontwerpbeschikking voor hogere waarden. Zienswijzen op een ontwerp-omgevingsvergunning of hogere waarden worden door burgemeester en wethouders behandeld. Zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan door de gemeenteraad.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen telefonisch een afspraak maken met de heer Lindeman via telefoonnummer 14 0348. Voor vragen of meer informatie kunt u ook bij hem terecht.

Beschikbare documenten

ontwerp-bestemmingsplan

bijlagen bestemmingsplan

ontwerpbeschikking hogere waarden wegverkeerslawaai

ontwerp-omgevingsvergunning