Ontwerpbestemmingsplan Leidsestraatweg 229

Ontwerpfase bestemmingsplan "Leidsestraatweg 229"
Vanaf donderdag 22 oktober 2015 tot en met woensdag 2 december 2015 lag het ontwerpbestemmingsplan "Leidsestraatweg 229" met de (digitale) planidentificatie "NL.IMRO.0632.Leidsestraatweg229–bOW1" ter inzage. Iedereen kon tijdens deze 6 weken schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen.

Plangebied en Doel
Het plangebied omvat het perceel Leidsestraatweg 229 te Woerden. Doel van het plan is het omzetten van een detailhandelsbestemming in een woonbestemming en daarmee 12 woningen mogelijk te maken op dit perceel.

Ontwerpbestemmingsplan inzien
Alle relevante stukken kunt u op werkdagen tijdens de genoemde termijn in de hal van het Stadhuis en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak) inzien. Adres: Blekerijlaan 14 te Woerden. Tevens kunt u de stukken inzien op www.woerden.nl. Verder kunt u de oficiele versie van het ontwerpbestemmingsplan ook vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen
De termijn voor het indienen van een zienswijze is verstreken op 2 december 2015.

Vervolg
Het college streeft ernaar om het bestemmingsplan binnen 12 weken na het verstrijken van de zienswijzetermijn voor vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. Na vaststelling start de beroepsfase waarin een ieder die een zienswijze heeft ingediend, beroep kan instellen tegen het bestemmingsplan.

Bijlagen:

Onderzoeksbijlagen bij de toelichting: