Ontwerpbestemmingsplan Kavels Villapark, hoek De Gasperilaan - Beyenlaan

ontwerpbestemmingsplan

Met ingang van 21 december 2017 ligt gedurende zes weken voor iedereen ter inzage:

- het ontwerpbestemmingsplan 'Kavels Villapark, hoek De Gasperilaan - Beyenlaan' (planidentificatie NL.IMRO.0632.BPkavelsvillapark-bOW1).

Plangebied en doel

De kavels op de hoek Beyenlaan en De Gasperilaan zijn gelegen in de wijk Waterrijk in Woerden en maken deel uit van het laatste deel van Villapark Zuid dat in de verkoop gaat. Op deze kavels kan een 3 onder 1 kap woning gerealiseerd worden. Verwacht wordt dat vrijstaande woningen beter aansluiten op de vraag uit de markt. Daarom is de verkaveling aangepast naar 2 vrijstaande woningen.
Voor het realiseren van 2 vrijstaande woningen is een nieuw bestemmingsplan nodig.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken van 21 december 2017 tot en met 31 januari 2018 ter inzage.

Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u tijdens deze periode in de hal van het Stadhuis (De Bleek 10) en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak) inzien.
Ook kunt u de stukken vinden op www.woerden.nl (onder Inwoners > Bouwen-en-verbouwen > Bestemmingsplannen > Bestemmingsplannen in voorbereiding).
Verder kunt u het bestemmingsplan vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

In de genoemde periode kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze indienen bij:

De Gemeenteraad van Woerden,
t.a.v. team Ruimtelijke Plannen
Postbus 45
3440 AA Woerden

 

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen telefonisch een afspraak maken met mevrouw Ten Westenend via telefoonnummer 14 0348.

 

Beschikbare documenten ontwerp bestemmingsplan

PDF icontoelichting, regels, bijlage

PDF iconverbeelding