Ontwerpbestemmingsplan Geestdorp 30-30a

Ontwerp bestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere waarden

Het plan is om drie woningen te bouwen op het perceel Geestdorp 30-30a in Woerden ter vervanging van het tuincentrum. De bestaande bedrijfswoning wordt omgezet in een reguliere woning.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerp bestemmings¬plan Geestdorp 30-30a (identificatienummer NL.IMRO.0632.geestdorp3030a -bOW1), het ontwerpbesluit voor hogere geluidswaarden en de zakelijke beschrijving van de overeenkomst ter inzage liggen van 7 juli tot en met 17 augustus.
Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u tijdens de genoemde termijn in de hal van het Stadhuis en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak) inzien.

Ontwerp bestemmingsplan

U kunt de stukken vinden onderaan deze pagina. Verder kunt u het bestemmingsplan vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl:

Klik http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0632.Geestdorp3030a-bOW1 om de interactieve kaart te bekijken en op http://www.woerden.nl/geo/ro-online/plannen/NL.IMRO.0632.Geestdorp3030a-/NL.IMRO.0632.Geestdorp3030a-bOW1/ om de digitale bestanden te downloaden.

Schriftelijke zienswijzen kunt u, onder vermelding van 'Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Geestdorp 30-30a', indienen bij:

Gemeenteraad Woerden
t.a.v. team Ruimtelijke plannen
Postbus 45
3440 AA Woerden

Besluit hogere waarden

Ten behoeve van het plan is het voornemen om hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vast te stellen. Daarom ligt het ontwerpbesluit ter inzage in het stadhuis en op de gemeentelijke site. U kunt zienswijzen over het ontwerp indienen bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. team Ruimtelijke plannen.

Mondelinge zienswijzen

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen telefonisch een afspraak maken met de heer Lindeman via telefoonnummer 14 0348. Voor vragen of meer informatie kunt u ook bij hem terecht.

Beschikbare documenten