Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Breeveld

Het ontwerpbestemmingsplan "Bedrijventerrein Breeveld" met de (digitale) planidentificatie "NL.IMRO.0632.bedrterrbreeveld–bOW1" ligt ter inzage vanaf donderdag 6 augustus 2015 tot en met woensdag 16 september 2015. Iedereen kan tijdens deze 6 weken schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen.

Plangebied en Doel

Doel van het plan is om vestiging van het Woerdense bedrijf Blueprint op de locatie bedrijventerrein Breeveld mogelijk te maken. Op dit moment geldt nog de beheersverordening die op deze plek alleen een carrosseriebedrijf mogelijk maakt. Omdat het niet in de lijn der verwachting ligt dat er op deze plek ooit nog een carrosseriebedrijf komt en omdat het een mooie kans is om de werkgelegenheid van Blueprint voor Woerden te behouden is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het plangebied bestaat uit de nu nog braak liggende gronden tussen het spoor, de Steinhagenseweg en de Oude Rijn.

Ontwerpbestemmingsplan inzien

Alle relevante stukken kunt u op werkdagen tijdens de genoemde termijn in de hal van het Stadhuis en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak) inzien. Adres: Blekerijlaan 14 te Woerden.
Tevens zijn de stukken online in te zien of te downloaden onderaan deze pagina onder 'Beschikbare documenten'. Verder kunt u het ontwerpbestemmingsplan ook vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Schriftelijke zienswijzen

Gedurende de bovengenoemde termijn van inzage kan een ieder schriftelijk een zienswijze indienen onder vermelding van "Zienswijze Bedrijventerrein Breeveld" op het volgende adres:

Gemeenteraad Woerden.
t.a.v. team Ruimtelijke Plannen
postbus 45
3440 AA Woerden

Mondelinge zienswijzen en meer informatie

Voor vragen of voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u tijdens werkdagen telefonisch op nummer 14 0348 vragen naar de heer Albert Barelds en met hem een afspraak maken. Digitaal indienen van zienswijzen is alleen mogelijk via het digitale formulier op de website van de gemeente. Digitaal indienen van zienswijzen via de E-mail is niet mogelijk.

Beschikbare documenten