Ontwerp wijzigingsplan Handelsweg 24 Kamerik

Het wijzigingsplan maakt de realisatie mogelijk van een zorginstelling voor jongeren met een beperking ter vervanging van de bestaande woning.

Ontwerp wijzigingsplan ter inzage

Vanaf donderdag 6 juli t/m woensdag 16 augustus 2017 ligt het ontwerp wijzigingsplan Handelsweg 24 ter inzage. Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u tijdens de genoemde termijn in de hal van het Stadhuis en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak) inzien. Vanwege de renovatie van het stadhuis is het tijdelijk bezoekadres De Bleek 10.

Hieronder kunt u de stukken downloaden.

Zienswijzen indienen

Gedurende de genoemde termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, onder vermelding van 'Zienswijze ontwerp wijzigingsplan Handelsweg 24', schriftelijk indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Woerden, Postbus 45, 3440 AA Woerden.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze en voor vragen of meer informatie, kunt u op werkdagen telefonisch een afspraak maken met de heer Lindeman via telefoonnummer 14 0348.

Beschikbare bestanden

PDF iconontwerp besluit

PDF iconwijzigingsplan handelsweg 24

PDF iconbijlage 1 bouwtechnisch onderzoek

PDF iconbijlage 2 verkennend ecologisch onderzoek

PDF iconbijlage 3 verkennend en aanvullend bodemonderzoek

PDF icontussentijdse rapportage vleermuizen