Ontwerp bestemmingsplan Meije 300, Zegveld (aangepaste versie)

ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Vanaf donderdag 14 juli tot en met woensdag 24 augustus 2016 ligt ter inzage:
het ontwerpbestemmingsplan Meije 300, Zegveld met de planidentificatie "NL.IMRO.0632.meije300-bOW2"
Iedereen kan tijdens deze 6 weken schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen.

Plangebied en doel

Het plangebied bestaat uit de percelen op het adres Meije 300 in zegveld.
Doel van het plan is om daar het gebruik voor 'recreatie' mogelijk te maken.

Inzien

U kunt het ontwerpbesluit, het bestemmingsplannen en de bijbehorende stukken via deze pagina digitaal raadplegen. Daarnaast kunt u de stukken inzien tijdens openingstijden in de hal van het gemeentehuis (Blekerijlaan 14 te Woerden) en bij het Omgevingsloket (op hetzelfde adres en alleen op afspraak). De stukken zijn ook raadpleegbaar via ruimtelijkeplannen.nl

Reageren?

Informatie over hoe u kunt reageren vindt u in de officiële bekendmakingen.

Vervolg bestemmingsplan

Nadat het ontwerp bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen, zal het college van burgemeester en wethouders –na het verwerken van de reacties – het plan aan de raad aanbieden. De indieners van een zienswijze ontvangen nadere informatie over de mogelijkheid om door de raad te worden gehoord en over de vaststelling van het plan door de gemeenteraad.

Ontwerp omgevingsvergunning

Tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage een ontwerp omgevingsvergunning voor het gebruiken van horeca op het terras en in de hooimijt op het adres Meije 300 in Zegveld. Dit betreft een aparte aanvraag waartegen apart een zienswijzen kan worden ingediend onder vermelding van ontwerp-omgevingsvergunning Meije 300.

Digitale documenten ontwerp bestemmingsplan "Meije 300"

Bijlagen bij de toelichting

  1. PDF iconbedrijfsplan
  2. PDF iconuitspraak commissie ruimtelijke kwaliteit en erfgoed d.d. 26-08-2015
  3. PDF iconverkeersonderzoek Goudappel en Coffeng
  4. PDF iconvoortoets (natuurbeschermingswet)
  5. PDF iconbijlagen bij bij voortoets (natuurbeschermingswet)
  6. PDF iconaeriusberekening
  7. PDF iconwatertoets
  8. PDF iconbeantwoording zienswijzen

Overig

Ontwerp omgevingsvergunning