U bent hier

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Als u zaken wilt doen met de gemeente Woerden, is het goed om te weten welke inkoopvoorwaarden van toepassing zijn.

De gemeente koopt allerlei zaken in door het sluiten van contracten voor werken, diensten en leveringen. Deze inkopen vinden plaats conform het vastgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid. In dit beleid wordt onder andere beschreven hoe in aanbestedingen omgegaan wordt met kansen voor lokale ondernemers, duurzaamheid en social return.

Bekijk de PDF iconInkoop en aanbestedingsbeleid 2017

 

Bent u leverancier van goederen of diensten aan de gemeente Woerden, of bent u van plan te leveren aan de gemeente? Dan is het goed te weten dat aan de inkoop van producten en diensten van de gemeente Woerden duurzaamheidseisen worden toegevoegd, zodat u tijdig kunt anticiperen op de veranderde vraag.

Algemene Inkoopvoorwaarden (AIV)

De Algemene Inkoopvoorwaarden (AIV) hebben betrekking op alle leveringen en diensten aan de gemeente Woerden. Deze zijn van toepassing op offerteaanvragen en overeenkomsten die de gemeente aangaan tenzij, in bijzondere gevallen, specifieke regels zijn opgesteld. Bijvoorbeeld als schriftelijk anders is overeengekomen.

De toepasselijkheid van algemene verkoopvoorwaarden die de leverancier gebruikt, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze expliciet in een te sluiten overeenkomst door de gemeente Woerden zijn aanvaard.

Bekijk de  PDF iconAlgemene Inkoopvoorwaarden van de gemeente Woerden.