Horecabeleidskader

Dit Horecabeleidskader is opgesteld door de gemeente en is bedoeld:

  • om duidelijkheid te geven aan huidige ondernemers en bij aanvragen nieuwvestiging;
  • als concreet 'praktisch en bruikbaar' beleidskader voor de gemeente;
  • als bouwsteen voor de omgevingsvisie in het kader van de Omgevingswet.