Omgevingsvergunning uitgebreide procedure Mijzijde 1 Kamerik

Verleende vergunning voor het reconstrueren van een kolenloods naast gemaal Teylings aan de Mijzijde 1 te Kamerik.

Burgemeester en wethouders van Woerden hebben voor het volgende project vergunning verleend:

Mijzijde 1, Kamerik (gemeente Woerden), het reconstrueren van een kolenloods naast gemaal Teylings als bezoekerscentrum. Plan identificatiecode op ruimtelijke plannen is NL.IMRO.0632.Mijzijde1-oVA1.

 

Inzage

Deze vergunning en de daarbij behorende stukken liggen ter inzage van 19 oktober tot en met 29 november 2017 bij het Omgevingsloket. De stukken kunnen op afspraak worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket onder het nummer 14 0348. Ook is het mogelijk om de stukken digitaal te raadplegen op ruimtelijke plannen en onderaan dit bericht in pdf-formaat.

 

Beroep

Het instellen van beroep is mogelijk van 19 oktober tot en met 29 november 2017 voor belanghebbenden die tijdig zienswijzen ingediend hebben tegen de ontwerpvergunning en voor belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest. Tegen de gewijzigde vastgestelde onderdelen van het besluit kan elke belanghebbende beroep instellen. U kunt uw beroepschrift sturen naar de rechtbank Midden – Nederland, sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

 

Voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat blijft het besluit geldig totdat de rechter over uw beroep heeft beslist. Het indienen van beroep schorst de werking niet op. U kunt dan bij de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan alleen als u al in beroep bent gegaan. U kunt uw verzoek sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden – Nederland, sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank.

 

Meer weten?

Wenst u meer te weten over deze vergunning dan kunt u in contact treden met de heer Lacroix, de heer Jutstra of mevrouw Gabriel, bereikbaar onder het nummer 14 038.

 

Bestanden

PDF iconomgevingsvergunning olo nr 2694223

PDF iconruimtelijke onderbouwing, toelichting vergunning

PDF iconbijlagen, oa tekeningen vergunning