Aanpassen en schade beperken

Het klimaat verandert. We krijgen vaker te maken met hevige regenbuien, extreme hitte en langdurige perioden van droogte. Met klimaatadaptatie passen we ons hierop aan en beperken we de schade. In 2050 moeten we van het Rijk voorbereid zijn op deze weersextremen.

 

In de voorbereiding zijn er vier belangrijke thema's:

  • Wateroverlast
  • Droogte
  • Hitte(stress)
  • Overstroming